Okres inkubacji - strona 4

Mikrobiologia wody i ścieków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

ich liczebności zaznacza się w pierwszych godzinach, dniach. Długi okres inkubacji → brak w wodzie dużych ilości...

Świadomość Notatki z ćwiczeń

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

1. Świadomość Świadomość - zdawanie sobie sprawy przez osobę z własnego istnienia, doznań spostrzeżeń. Odmienne stany świadomości ( ASC ) SEN - naturalne powracające doświadczenie, podczas którego normalna świadomość zostaje zawieszona. Sen hipnagogiczny - występuje podczas pierwszych 5 minut ...

Język i myślenie

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428

w przyszłości. Wgląd może pojawiać się w okresie inkubacji, którą Olton definiuje jako zwiększenie zdolności...

Zapalenie - czynniki, objawy, cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1610

. ETAPY PRZEBIEGU ZAKAŻENIA OKRES INKUBACJI OKR. PRODROMALNY OKR. OSTRYCH OBJAWÓW OKR. ZDROWIENIA...

Mikrobiologia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1288

tkanki do mózgu myszy i sprawdzenie, czy zwierzę to zachoruje - okres inkubacji jest bardzo długi...

Wirusologia - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

W przypadkach łagodnych - szybki i pełny powrót do zdrowia Okres inkubacji: ok. 7 dni Przekrwienie błon...