Okres geologiczny

Okresy geologiczne - Klimat

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1603

Okresy geologiczne Klimat Prekambr Bliski współczesnemu: pod koniec prekambru i na początku kambru...

Paleozoik - okresy geologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Okresy geologiczne: Paleozoik (Kambr do Perm) Eokambr / Prekambr - 800 - 550 mln lat temu wczesny...

Pochodzenie ropy - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

rozkładu mikroorganizmów, glonów i wymarłych zwierząt wodnych, które żyły na Ziemi w dawnych okresach...

Chronologia dziejów Ziemi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2555

lat) - najmłodszy i trwający do dziś okres geologiczny. Następują czterokrotne zlodowacenia rozdzielane okresami...