Ofiara przestępstwa - strona 6

Zasady prawa administracyjnego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar przestępstw). Art. 35 ust. 6 Minister właściwy do spraw...

Wartość przedmiotu sporu - wykład.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

należy pomoc ofiarom przestępstw -ocena dopuszczalności działania danej o.s. w konkretnym postępowaniu...