Oferta publiczna - strona 11

Spółka akcyjna - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1918

. : o ofercie publicznej, o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad obrotem instrumentami finansowymi...

Papiery wartościowe - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

pierwotnym wyróŜnia się: (a) obrót publiczny, tzn. oferty publiczne. Emitent ma wtedy obowiązek ogłoszenia...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3493

września 2005r.) - Ustawa z dnia 29 lipca 2000 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

komercjalizacji (prywatyzacja pośrednia) poprzez: publiczną ofertę, publiczny przetarg, rokowań na podstawie...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1148

są inwestorzy i giełdy. Na rynku pierwotnym wyróŜnia się: (a) obrót publiczny, tzn. oferty publiczne. Emitent...

Rynki finansowe - Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4053

. Do zadań Komisji należy ponadto: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach...