Oddziaływanie elektrostatyczne - strona 2

Czynniki wirulencji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

tego procesu ma wpływ wypadkowy rozkład sił przyciągania i odpychania. Należy pamiętać, że oddziaływania...

Wiązania chemiczne w molekułach

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

, co daje symetrię sferyczną -polega na oddziaływaniu elektrostatycznym -występuje tylko w ciałach stałych...

Immobilizacja enzymów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1540

specyficzności substratowej białka ADSORPCJA wiązania wodorowe oddziaływania van der Waalsa oddziaływania...

Serwatka w żywieniu sportowców

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Stanisław Mleko
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603

oddziaływania elektrostatycznego między wolnymi zjonizowanymi grupami karboksylowymi i wolnymi grupami-=NH3...

Bialka - Reakcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2688

od punktu izoelektrycznego białka rozpuszczalne mogą tworzyć kompleksy z fosforanami wskutek oddziaływań...