Oczyszczanie ścieków - strona 39

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2639

Nowy podział terytorialny państwa wprowadziła ustawa z 24 lipca 1998r., wg. niej jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego od 1 stycznia 1999r. są gminy, powiaty i województwa. Gmina to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Istotnymi cechami gminy są: terytorium ogół mieszkańców...

Prawo konstytucyjne - opracowanie egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 623

PRAWO KONSTYTUCYJNE CZYM JEST KONSTYTUCJA ? ZASADY KONSTYTUCJI. W Polsce istnieje system parlamentarno-gabinetowy normowany przez konstytucję. Pojęcie konstytucji pochodzi z łaciny. W polskim nazewnictwie konstytucją nazywano każdy akt prawny uchwalany przez parlament. Stąd Konstytucja 3 Maja w ...

Wykład - władze lokalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

oraz organizacji ruchu drogowego - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków...

Ochrona środowiska - materiały

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Andrzej Lipiński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 420
Wyświetleń: 6328

, w tym systemy oczyszczania ścieków , ścieżki rowerowe obszary , dla których ze względu na istnienie przepisu...

Techniki wytwarzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3388

BAT- huty zintegrowane NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI (BAT) WYTYCZNE DLA PRODUKCJI ŻELAZA I STALI HUTY ZINTEGROWANE Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Ministerstwo Środowiska Warszawa, luty 2005 r. NAJLEPSZE DOSTĘPNE ...

Finanse publiczne - prawo finansowe

 • dr Jerzy Serwacki
 • Finanse
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2513

Dokument ma 50 stron (w sumie 23 wykłady) i porusza takie zagadnienia jak: podatek, konstrukcja podatku, zakres przedmiotowy podatku, podstawa opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa obliczenia podatku, minimum podatkowe, stawka podatkowa, rodzaje stawek, sposoby opodatkowani, progresja, p...

Polskie prawo finansowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1176

i organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków...

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 833

i organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków...