Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - strona 8

Żegluga

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Józef Koziński
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

, jednostki badawczo-rozwojowe, posiadające dane niezbędne do funkcjonowania RIS obowiązane...

Iinformacje wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

(niematerialne) zmniejszające niepewność 4. Dane - jest to ciąg znaków o określonej strukturze i typie 5. Efekty...

Dowody-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

bezwzględny ) Wyjątek: gdy osoby te nie zastrzegły sobie nieujawniania tych danych - wszelkie informacje...

Zarzadzanie informacjami - wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Jan Kluska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4130

się raz opadającą). Proces przekształcania danych na informacje: 1.Ewidencja danych- zbieranie danych...

Interoperacyjność - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

- ochrona danych osobowych, subsydiarność - pomocniczość i nie wnikanie w działania wewnątrznarodowe...

Źródła informacji dla dziennikarza

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Bajka
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 4732

redakcji oraz wewnętrzną bazę danych; – nieformalne źródła informacji: zewnętrzne: źródła osobowe...

Mierniki struktury - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Hierarchizacja komórki Szczeble Rozpiętość kierowania w danej komórce REKTOR 1 Senat politechniki wrocławskie 2...