Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - strona 5

Rejestry publiczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

z informacjami dotyczącymi tych rejestrów w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 1-5. Dane zawarte w krajowej...

Organy ochrony prawnej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2198

rozstrzygający spór ma wątpliwość co do zgodności danej normy z aktem hierarchicznie wyższym . Sędziowie TK...

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

. o ochronie danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać...

Mapa wektorowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Olgierd Barszcz
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

jest dostępnością wiarygodnych materiałów źródłowych osiągalnych na etapie wprowadzania danych. Dla obszaru Polski...

Obowiązki pracodawcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

przeciwdziałania mobbingowi może być kwalifikowany, w zależności od okoliczności danej sprawy, jako podstawowy...

Technologia informacyjna - rejstry

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Gryszczyńska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2317

informacji- nie dane na nim!, podpis (w polskim prawie dokumentnie musi być podpisany) Wystawcy- urzędowi...

Polityka bezpieczeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

(finanse, dane osobowe, dane o klientach). Elementy PB 14. Określenie metod ochrony przed wirusami. 15...