Ochrona danych osobowych CV - strona 4

Polityka bezpieczeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1645

(finanse, dane osobowe, dane o klientach). Elementy PB 14. Określenie metod ochrony przed wirusami. 15...

Rodzaje stosunków pracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 693

zatrudnienia - innych danych osobowych -imion i nazwiska oraz daty urodzenia dziecka -numeru pesel...

Wykład 11 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 581

jako przekaz uprzywilejowany, czyli objęty tajemnicą służbową prawnej ochronie podlegają dane osobowe (Dz...

Prywatność jako wolność szczególna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

), przepisy prawa prasowego - art. 37 i następne w związku z art. 4 ust. 6, ustawa o ochronie danych osobowych...

Prezentacja wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1337

te prawa Przesłanki obligatoryjnej odmowy udostępnienia – informacja dotyczy (2): 4. danych osobowych...

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

. o ochronie danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać...

Informatyka w administracji- kolokwium 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1645

stycznia 2002 r. 1 maja 2002 r. 1 lipca 2002 r. Wskaż trzy zasady legalności przetwarzania danych osobowych...