Ocena oddziaływania na środowisko - strona 11

Ekologia wykłady

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  • dr Marek Ramczyk
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1932

Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ): -przeprowadzenie SOOŚ zgodnie z ustawą wymaga nast. Projekty...

Prawo i ekononomia w ochronie środowiska - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4284

Pierwszy wykład składa się z 5 stron i dotyczy środowiska w naukach ekonomicznych, w tym porusza takie zagadnienia jak: definicja środowiska, środowisko przyrodnicze, naturalne, geograficzne i antropogeniczne, ekonomia środowiskowa, ograniczoność zasobów środowiska przyrodniczego oraz środowis...

Ochrona środowiska - materiały

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • dr Andrzej Lipiński
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 420
Wyświetleń: 6328

wniosku są 3 oceny oddziaływania na środowisko : biegłego z listy Ministra Środowiska wojewodów...

Prawo budowlane - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.6), lub w pozwoleniu...