Obszar górniczy - strona 3

Systemy poekspoatacyjne - omówienie

 • dr inż. Tadeusz Rembielak
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

w jego zaleganiu(uskoki, wymycia), filary ochronne, granice obszaru górniczego stare zroby itp. W zależności...

Wtłaczanie wód do górotworu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

wodonośnych poza granicami obszaru górniczego i wtłaczaniu do tych utworów pod odpowiednim ciśnieniem słonych...

Składowanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

ich powierzchni na skutek szkód górniczych; na obszarach ochrony uzdrowiskowej; na obszarach górniczych...

Wybuchy pyłu węglowego - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2807

jest pył węglowy z pokładu, w którym na obszarze górniczym zakładu górniczego stwierdzono zawartość części...

Kategorie geotechniczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

. W przypadku prac geologicznych na terenach obszarów górniczych, jak również przy głębokości wier­ceń...

Podział wyrobisk górniczych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4095

obszaru górniczego na poziomy, piętra i pola eksploatacyjne, a również odpowiadający mu układ wyrobisk...

Zagrożenia górnicze - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Frankiewicz
 • Podstawy górnictwa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3080

górnicze od powierzchni, wielkości i rozkładu opadów w ciągu roku, rzeźby i sposobu użytkowania obszaru...