Obróbka cieplna - strona 28

Stal chromowo - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

) i austeni­tyczne (50H21G9N4, 4H14N14W2M). Skład chemiczny, obróbkę cieplną, wła­ściwości tej stali przedstawiono...

Materiały metalowe i ceraminiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

osiąga czasem kilkaset procent. Odpuszczanie (wyżarzanie odpuszczające) jest obróbką cieplną polegającą...

Zarządzanie produkcją - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4102

przez trwałe połączenie - np. spawanie, zgrzanie subproces obróbki cieplnej fizykochemicznej - zmiana struktury...

Konstrukcje metalowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3038

) -spawalność technologiczna (wybór procesu, dobór parametrów spawania, kolejność spoin, obróbka cieplna...

Materiałoznastwo - wykład 10

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

jednak niekorzystny rozrost ziarn w czasie obróbki cieplnej i plastycznej na gorąco. Krzem powoduje korzystne...

Materiały pomocnicze do laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

się przez obróbkę cieplną tzw. dotwardzanie w podwyższonej temperaturze. Przykładem silnie usieciowanego polimeru...

Surówki i żeliwa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

po specjalnej obróbce cieplnej odlewów z ¿eliwa bia³ego. 2.1. Surówki bia³e W surówkach bia³ych wêgiel wystêpuje...