Zarządzanie produkcją - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie produkcją - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenia na których mowa była o: zarządzanie produkcją, działania poprzedzające proces wytwarzania, organizacja procesu wytwarzania, organizacja procesów pomocniczych niezbędnych do funkcjonowania procesów wytwarzania ? procesy logistyczne, proces produkcyjny, proces technologiczny, cechy procesu produkcyjnego nowego produktu, klasyfikacja przemysłowych procesów wytwórczych, przygotowanie produkcji, zasady organizacji procesów produkcyjnych, zasada proporcjonalności, zarządzanie logistyczne, systemy dostaw w przedsiębiorstwie, układy magazynów, ogniwa kosztotwórcze w magazynowaniu. Chcesz wiedzieć co, jak, dlaczego. Ściągnij notatkę.

Zarządzanie produkcją - obejmuje całość zagadnień zawartych w trzech grupach
Działania poprzedzające proces wytwarzania
Projektowanie wyrobu
Projektowanie systemu produkcyjnego
Organizacja procesu wytwarzania
Formowanie przebiegu procesów produkcyjnych
Planowanie przebiegu procesów produkcyjnych
Sterowanie przebiegiem procesów produkcyjnych
Organizacja procesów pomocniczych niezbędnych do funkcjonowania procesów wytwarzania - procesy logistyczne
Przedsiębiorstwo tradycyjne
Przedsiębiorstwo elastyczne
Orientacja na zdolności produkcyjne
Orientacja na strumień materiału
Sterowanie programem produkcyjnym
Sterowanie zleceniami
Maksymalny podział pracy
Minimalny podział pracy
Wytwarzanie serii elementów
Wytwarzanie grup elementów
Orientacja rynkowa - słucha potrzeb rynku i stara się je zaspokoić
Orientacja efektywnościowa - płynność finansowa, rentowność, nastawienie na zysk
Proces produkcyjny składa się z:
Proces badań i rozwoju
gromadzenie kapitału i finansowanie przedsięwzięcia,
prognozowanie i planowanie strategiczne,
projektowanie strategii zarządzania,
projektowanie produktu (konstrukcyjne przygotowanie produkcji),
projektowanie procesu systemu wytwórczego,
planowanie zdolności produkcyjnych (technologiczno-wytwórcze przygotowanie produkcji),
przygotowanie lokalizacji (inwestycyjne przygotowanie produkcji),
przygotowanie czynników produkcji i dobór i szkolenie personelu,
zapewnienie bazy surowcowej.
Proces wytwórczy
podstawowy
proces technologiczny
procesy kontrolne
procesy transportowe
procesy magazynowania i składowania
procesy będące kombinacją powyższych
pomocniczy
za pomocą którego wytwarzanie produktu jest możliwe
czynności remontowe, konserwacje
utylizacja odpadów
obsługi wytwarzania
obsługa administracyjna
obsługa BHP
szkolenia
straż np. przemysłowa
Proces dystrybucji i obsługi klienta
serwis
usługi przed sprzedażowe
usługi po sprzedażowe
obsługa klienta
Proces technologiczny - proces, w ramach którego następuje zmiana kształtów, właściwości fizyko-chemicznych, wyglądu zewnętrznego, trwała zmiana połączenia podzespołów:
montaż bez przeznaczenia do demontażu
montaż z przeznaczeniem do demontażu
Proces produkcyjny jest to zespół działań lub ciąg działań ułożonych w czasie i przestrzeni, w wyniku których konsument (odbiorca lub użytkownik) otrzymuje produkt.
Cechy procesu produkcyjnego
celowość - każde działanie ma być zaprojektowane i wykonane do osiągnięcia celu lub grupy celów;


(…)

… i wewnętrznej materiałów, polegają na wykorzystaniu organizmów żywych i komórek czynnych biologicznie
np. jogurt, sery pleśniowe, nawozy, oczyszczalnie ścieków, drożdże, piwo, wino, ogórki i kapusta kiszona, kosmetyki, farmaceutyki, szczepionki
Cechy organizacyjne
komórki produkcyjnej
produkowanego wyrobu
technologii grupowej
proces produkcyjny prosty - proces produkcyjny wyrobu prostego (z jednego elementu…
… o strukturze zmiennej zależnej od ilościowo-jakościowej charakterystyki wytwarzanych wyrobów; człowiek pełni rolę dominującą, podmiotową.
np. przemysł elektromaszynowy, hutniczy, odzieżowy, samochodowy, poligraficzny
procesy ciągłe (20% całości) - na trwałe powiązane z maszynami, w pełni zautomatyzowane; człowiek może kontrolować
np. przemysł ciężki chemiczny, petrochemiczny, energetyka
Rodzaj stosowanych…
… to odwrotnie.
Ogniwa kosztotwórcze w magazynowaniu
koszty zakupu
magazyn na wejściu surowców, materiałów, opakowań (koszty przyjęcia, koszty składowania)
produkcja, magazyny produkcyjne oraz podręczne (koszty wydania, koszty składowania)
magazyn na wyjściu wyrobów gotowych (koszty przyjęcia, koszty składowania)
magazyn w sieci dystrybucji (koszty wydania, koszty przyjęcia, koszty składowania)
koszty sprzedaży…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz