Stal chromowo - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stal chromowo - omówienie - strona 1 Stal chromowo - omówienie - strona 2 Stal chromowo - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Stal chromowo-niklowa, nazywana stalą kwasoodporną, zawiera powyżej 8% niklu i dlatego ma w temperaturze pokojowej strukturę austenityczną. Cha­rakteryzuje się lepszą odpornością na korozję od stali chroniowej, zwłaszcza w środowiskach kwaśnych. Wszystkie gatunki tej stali mają małą wytrzymałość i bardzo dużą plastyczność:
• /?„ - ok. 500 MPa,
• R, - 200-250 MPa,
• -45-35-40%,
• KCU- 120-150 J/cm2.
Można je umacniać gniotem, kształtować plastycznie i obrabiać skrawa­niem. Spawanie tych stali jest technologicznie proste. Stal ta jednak zawiera do 0,1% węgla, wskutek czego w strefach wpływu ciepła (500-800°C) mogą się wydzielać wzdłuż granic ziam węgliki Cr^C^. Węgliki te zawierają 60-65% chromu, wskutek czego w stykających się z nimi zewnętrznych strefach ziam jego zawartość znacznie się zmniejsza i w sprzyjających warunkach ulegają one korozji (tzw. korozja międzykrystaliczna). Dlatego wyroby po spawaniu muszą być poddane przesycaniu (1050-1100°C/woda) w celu rozpuszczenia węglików chromu i wprowadzenia ich składników do roztworu stałego. Jeżeli ze względu na rodzaj konstrukcji (np. duże zbiorniki) przesycanie jest niemożliwe, to sto­suje się stal „genetycznie" odporną na korozję międzykrystaliczna. Odporność tę uzyskuje się przez zmniejszenie zawartości węgla do maks. 0,03%, co unie­możliwia wydzielanie się węglików chromu, lub przez stabilizowanie stali tyta­nem albo niobem; %Ti = 5x%C; Nb = l Ox%C. Pierwiastki te podczas krystali-zacji pierwotnej wiążą węgiel, a także azot w stabilny tytan (węgiel, azot) i niob (węgiel, azot), co zapobiega wydzielaniu się węglików chromu i przeciwdziała korozji międzykrystalicznej. W roztworach, w których się znąjdująjony chlorowców, może wystąpić miejscowe zniszczenie pasywnej warstewki na po­wierzchni stali i szybka korozja w głąb - tzw. korozja wżerowa. Zapobiega się jej przez dodatek co najmniej 2% molibdenu, ten Jednak silnie stabilizuje ferryt, czemu się przeciwdziała zwiększoną zawartością niklu: gatunki zawierające molibden mają nie mniej niż 14-16% niklu. Dodatek 1,5-2,5% miedzi zwiększa odporność tej stali na korozję w środowisku kwasu siarkowego. Zastąpienie części niklu manganem zmniejsza koszt stali; gatunki takie stosuje się w prze­myśle spożywczym. Niektóre austenityczne gatunki stali chromowo-niklowej przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2 Wybrane gatunki stali chromowo-niklowej odpornej na korozję (kwasoodpornej) wg PN-7 l/H 86020
Znak
Za\\
artosc \
pierwiastko
w,%
Zastosowanie
stall
C
Cr
Ni
Mn
Mo
inne
|


(…)

… do wyrobu blach elektrotechnicznych, z których się wykonuje rdzenie transformatorów i części prądnic. Zgodnie z zastosowaniem, blachy elektrotechniczne można podzielić na dwie grupy:
• blachy prądnicowe o zawartości 0,4-3,4% krzemu,
• blachy transformatorowe o zawartości 3,7-4,2% krzemu. W przypadku dużych wymagań co do przenikalności magnetycznej ja­ko materiały magnetycznie miękkie stosuje się stopy żelaza z niklem. Najwięk­szą przenikalność ma stop z zawartością 78% niklu i 22% żelaza o nazwie permalloy; jego przenikalność magnetyczna jest ok. 10 razy większa od przeni­kalności czystego żelaza.
Stal magnetycznie twarda stosowana do wyrobu magnesów trwałych dzieli się na następujące grupy:
• stal węglowa o zawartości 1,0-1,5% węgla, stosowana w stanie zaharto­wanym; można z niej wykonać tylko niewielkie magnesy ze względu na małą hartowność tej stali,
stal stopowa (PN-75/H-84038); zawiera ok. 1% węgla oraz dodatki: wol­fram, chrom i kobalt; stal tę hartuje się do uzyskania struktury marten-zytycznej, która jest najkorzystniejszą strukturą stali do wyrobu magne­sów trwałych; po hartowaniu przeprowadza się obróbkę podzerową w temperaturze -70°C (wymrażanie) w celu usunięcia austenitu
… także pierwiastki zapewniające żaroodporność, przede wszystkim chrom, krzem i aluminium. Aby zapewnić strukturę austenityczną, do stali żaro­odpornej wprowadza się jeszcze nikiel i mangan. Wiele elementów pleców przemysłowych i aparatury chemicznej wykonuje się z żaroodpornego staliwa, którego skład chemiczny odpowiada żaroodpornej stali. Gatunki stali żarood­pornej przedstawiono w tab. 3.
Szczególną grupę stali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz