Biomateriały-zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomateriały-zagadnienia na egzamin - strona 1 Biomateriały-zagadnienia na egzamin - strona 2 Biomateriały-zagadnienia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

GR A' 1.Biomateriał spełnia funkcję odtwarzania” a)struktury b)biomechanicznego zachowania c)metabolicznego i biochemicznego zachowania d)wszystkie z powyższych 2.Stabilizator kręgosłupa to z uwagi na zastosowanie: a) wszczep biostatyczny b) wszczep biomechaniczny c)wszczep biostabilny d) implant o krótkotrwały o podwyższonych właściwościach mechanicznych 3.W porc. Leczenia bezpośrednio po krzepnięciu krwi następuje proc. : A) remodelingu regeneratu B) stanu zapalnego C) angiogenezy D) tworzenie tkanki ziarninowej 4. Obniżenie energii powierzchniowej implantu prowadzi do : A) zwiększania procesów oksydacyjnych B) utworzenia wiązań między materiałem implantacyjnym a biomolekułami C) zmiany parametrów ciernych połaczenia implant-tkanka D) zmiany warunków otoczenia implantów poprzez zmniejszenie pH 5. Przyczyną powstawania obluzowań aseptycznych NIE jest: A)podwyższenie enerii powierzchniowej B)fagocytoza C)granulacja tkanek miękkich D)występowanie produktów pracy ciernej 6. kolejność powstawania biofilmów osiadanie wolno pływajacych bakterii -wydzielenie lepkiej subst.pozakomorkowej -przekazanie sygnalow do rozmnazania i tworzenia kolonii - gradent chemiczny -niektore kom opuszczaja biofilm tworzac nowe skupiska A) ABCD B) CADB C) BCDA D) DABC 7. Biofilmem nie jest : 8. Pęta histerezy nie powstaje w przypadku materiałow: A) sprężystych B) sprężysto-plastycznych C)lekko sprężystych D)w każdym z nich 9.pełzaniem materiału nazywamy: A) zmianę wartości odkształceń towarzyszące utrzymującej się stałej wartości naprężen B) zmianę wartości naprężeń towarzyszące utrzymującym się stałym odkształcenią C)zdolności materiałow do ulegania nieodwracalnym odkształcenią D)zdolność metali i ich stopów do dużych odkształceń plastycznych 10.W próbie ściskania największą wartość modułu sprężystości charakteryzują się: A)typu L B) typu A C) typu C D) typu T 11. Które z poniższych wymienionych cech nie dotyczą osteoartrozy- choroby zwyrodnieniowej kości A)rozszczepienie kw. Hialuronowego B) zmniejszenie współczynnika tarcia C) powstawanie osteofitów, cyst i torbieli D) zwłóknienie torebki stawowej 12. Chondrocyty w tkance chrzęstnej szklistej występują najczęściej w formie: A) pojedynczych odizolowanych komórek B)grup komórek tworzących wielkokomórkowe koniugaty C) w grupach izogenicznych D) nie posiadają żadnej charakterystycznej formy 13. Powłoki metalowe wytwarzane są metodami: A) galwanizacji zanurzeniowej B)napawania plazmowego C) hartowaniem i odpuszczaniem D) metodami jarzeniowymi 14. Najczęściej stosowana na implanty ceramika z kontrolowaną reaktywnością powierzchniową to: A) Ca5(PO4)3(OH) B) SiO2-CaO-Na2 C) Al2O3 D) C2H5OH 15. „W stanie stałym w temp. powyżej 900 C zachodza reakcje Powstaje drobnoziarnisty hydroksyapatyt z duzym udzialem fazy krystalicznej. To opis metody A) hydroksytermalnej

(…)

…) adhezja i denaturacja białek d) tworzenie gęstej warstwy kolagenu oraz warstwy naczyń krwionośnych wokół połaczenia implant-tkanka 6. Biofilmem nie jest: tu plemniki nie sa biofilmem :P 7. Wytrzymałość naczyń krwionośnych w kierunku wzdłużnym jest: a) mniejsza niż kości zbitej, większa niż skóry w kierunku poprzecznym b) większa niż stali, wieksza niż skóry w kierunku poprzecznym c) mniejsza niż kości…
… z dodatkiem: a)2%Al 2%Mo b) ..6%Al 23%V c) 4%Al6%V d) 21%Al 30%Mo 16 Do proteinowych biomateriałów polimerowych natyralnych nie należą: a)kolagen b)soja c)chityna d)fibrynogen 17 Biomateriałem na nici i siatki chirurgiczne nie są: a)Polietylen b)Polimetakrylan metylu PMMA c) Polipropylen d)Politetrafluoroetylen PTFE 18 Podstawowa struktura stali stosowanych do produkcji implantów to austenit…
… nie naleza A) kw alginowy B)soja C)chityna D) kw hialuronowy 18. glowna przyczyna niestosowania metali szlachetnych na implanty; A) zmiana pH srodowiska wszczepianego implantu B) sa zbyt duze właściwości oksydacyjne C) jest powstawanie czynnej powierzchni katalitycznej D) jest zwiekszanie adhezji biomolekul do powierzchni implantu 19. przedstawiona na rysunku obok mikrostruktura stali stosowanej na implanty…
… degradacji materiału, w czasie których tworzące się produkty są usuwane dzięki aktywności komórkowej (poliglikolid, polilaktydy, kwas mlekowy, poliparadioksanon, fibrynogen). 3. Naszkicuj przebieg krzywej anodowej powstającej w trakcie badania odporności na korozje stali stosowanych na implanty. 4. Podaj zakresy procentowych udziałów chromu, niklu i molibdenu w stalach austenitycznych stosowanych na implanty.chrom: 16-23%, nikiel: 10-16%, molibden: 2-4,2% 5.Na czym polega i do czego służy proces Bayera? (wyklad o bioceramice str 6) METODY ZASADOWE - proces Bayera (40-65%) 1. Istotą procesu jest wyługowanie wodorotlenków glinu zawartych w boksycie roztworem wodorotlenku sodu: Al2O3·3H2O + 2NaOH -> 2NaAlO2 + 4H2O 2. powstały metaglinian sodu rozcieńcza się wodą i oddziela od nierozpuszczalnego osadu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz