Biomateriały

note /search

Biomateriały- prezentacja

  • Politechnika Wrocławska
  • Biomateriały
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2219

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Biomateriał (zwany też materiałem biomedycznym) - materiał, z którego można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Z biomateriałów produkuje się ...

Biomaterialy- prezentacja

  • Politechnika Wrocławska
  • Biomateriały
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Noatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Polietyleny są materiałami semikrystalicznymi. Stopień krystaliczności oraz gęstość zależy od stopnia rozgałęzienia i ciężaru cząsteczkowego. Jedna makrocząsteczka może być wbudowana do k...

Biomateriały-zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Biomateriały
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1442

GR A' 1.Biomateriał spełnia funkcję odtwarzania” a)struktury b)biomechanicznego zachowania c)metabolicznego i biochemicznego zachowania d)wszystkie z powyższych 2.Stabilizator kręgosłupa to z uwagi na zastosowanie: a) wszczep biostatyczny b) wszczep biomechaniczny c)wszczep biostabilny d) implant o ...

Biomateriały-streszczenie wykładów

  • Politechnika Wrocławska
  • Biomateriały
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2093

Metoda Bayera (40-65%) 1. Istotą procesu jest wyługowanie wodorotlenków glinu zawartych w boksycie roztworem wodorotlenku sodu: Al2O3*3H2O + 2NaOH-2NaAlO2 + 4H2O 2. powstały metaglinian sodu rozcieńcza się wodą i oddziela od nierozpuszcza...

Biomateriały-opracowanie zagadnień

  • Politechnika Wrocławska
  • Biomateriały
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1407

1. Co to jest biomateriał? Biomateriał (zwany też materiałem biomedycznym) - materiał, z którego można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. 2. Co to jest biokompatybilność cecha substancji lub materiału warunkująca jego prawidłowe działanie w żywym or...