Biomateriały

Biomateriały- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Jadwiga Sołoducho
 • Biomateriały
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1589

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Biomateriał (zwany też materiałem biomedycznym) - materiał, z którego można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. Z biomateriałów produkuje się ...

Biomaterialy- prezentacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Jadwiga Soloducho
 • Biomateriały
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Noatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Polietyleny są materiałami semikrystalicznymi. Stopień krystaliczności oraz gęstość zależy od stopnia rozgałęzienia i ciężaru cząsteczkowego. Jedna makrocząsteczka może być wbudowana do k...

Biomateriały-zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Nikodem
 • Biomateriały
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1036

GR A' 1.Biomateriał spełnia funkcję odtwarzania” a)struktury b)biomechanicznego zachowania c)metabolicznego i biochemicznego zachowania d)wszystkie z powyższych 2.Stabilizator kręgosłupa to z uwagi na zastosowanie: a) wszczep biostatyczny b) wszczep biomechaniczny c)wszczep biostabilny d) implant o ...

Biomateriały-streszczenie wykładów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Nikodem
 • Biomateriały
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1778

Metoda Bayera (40-65%) 1. Istotą procesu jest wyługowanie wodorotlenków glinu zawartych w boksycie roztworem wodorotlenku sodu: Al2O3*3H2O + 2NaOH-2NaAlO2 + 4H2O 2. powstały metaglinian sodu rozcieńcza się wodą i oddziela od nierozpuszcza...

Biomateriały-opracowanie zagadnień

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Nikodem
 • Biomateriały
Pobrań: 273
Wyświetleń: 882

1. Co to jest biomateriał? Biomateriał (zwany też materiałem biomedycznym) - materiał, z którego można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu. 2. Co to jest biokompatybilność cecha substancji lub materiału warunkująca jego prawidłowe działanie w żywym or...