Nullum crimen sine lege - strona 7

Wykładnia przepisów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

, przez podobieństwo - na korzyść sprawcy - na niekorzyść sprawcy, jest sprzeczna z nullum crimen sine lege 1. analogia...

Wykład - Stały Międzynarodowy Trybunał Karny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 784

lub nie było bezstronne i niezależne, Nullum crimen sine lege: nie można pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za czyn...

Historia państwa i prawa - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 707

-porządkowe; krótka, wolna od kazuistyki, jasna i prosta; przyjęcie zasady nullum crimen sine lege w art. 1...

Encyklopednia prawa, wykład II- prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239

sankcjonującą określono karą. Nullum crimen sine lege (stricta, certa, scripta, previa) Nie ma przestępstwa bez...

Stan wojenny.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

humanitarne traktowanie; art. 42 nullum crimen sine lege; art. 45 dostęp do sądu; art. 47 dobra osobiste; art...

Konstytucyjne podstawy prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2198

karania (odpowiedzialności karnej) mogą być stanowione wyłącznie w drodze ustawy. Z zasady nullum crimen...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1533

i prosta; przyjęcie zasady nullum crimen sine lege w art. 1 → zniesienie arbitralności sędziów (nulla poena...

Argumentacja prawnicza dziś

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2366

sine lege - nie można wymierzyć kary nie przewidzianej w ustawie Nullum crimen sine lege (art. 1 KK...

Sentencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Żadne przestępstwo bez ustawy, żadna kara bez ustawy Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege Umowa prywatna...