Nowe Drogi - strona 4

Sokrates - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

jednak był filozofem daleko bardziej wyrafinowanym, wyznaczającym nowe drogi ludzkiemu myśleniu, podchodzący niezwykle...

Podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1015

wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych...

Bloomfield - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Renata Gliwa
 • Teorie językoznawcze
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1022

, ale poszedł zupełnie nową drogą, dzięki czemu zapoczątkował lingwistykę równoległą do lingwistyki...

Wykład - Traktat z Crēpy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Hiszpania niezwłocznie rozpoczęła z nią negocjacje w 1493 r. - poinformowali ich, że odkryli nową drogę...

Wykład - Typy wzmocnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • WSTĘP DO PSYCHOLOGII
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

modyfikacji zachowania. Nie wystarczy karać ale należy wskazywać ludziom nowe drogi osiągania wzmocnień...

Istota strategi 2

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106

lateralne (Edward de Bono): szuka nowych dróg, lubi dygresje, przeskoki myślowe wykorzystuje techniki...