koncepcje urbanistyczne C. N. Ledoux - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
koncepcje urbanistyczne C. N. Ledoux - omówienie - strona 1 koncepcje urbanistyczne C. N. Ledoux - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

KONCEPCJE URBANISTYCZNE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
Przy analizie koncepcji urbanistycznych C. N. Ledoux należy zwrócic uwagę na jego teorię zawartą w jego traktacie pt. "L'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des moeurs et da la législation", opublikowaną w 1804 r. Znajdujące się w nim sformułowania wynikają w dużym stopniu z przemyśleń autora, a nie z praktyki, gdyż realizacje omawianych w traktacie projektów miały miejsce o wiele wcześniej. Najistotniejsze z jego teoretycznych rozważań - sugestie na temat projektowania nowego miasta - reasumują jego doświadczenia zdobyte przy budowie domu dyrektora salin Chaux w Arc-et-Senans w latach 1774-1779. W dużej mierze Ledoux korzysta z przemyśleń teoretyków: Laugiera, Blondela, Patta (przy projekcie salin i teoretycznego miasta korzysta ze wskazówek Patta, zamieszczonych w "Memories").
W swym traktacie Ledoux :
- zajmuje się problematyką społeczną (wpływ koncepcji J. J. Rousseau);
- zwraca dużą uwagę na architekturę przemysłową;
- krytykuje miasta stare, przedstawia koncepcje nowych miast;
- zamiast przebudowy Paryża proponuje zerwanie z wielkim miastem i zastąpienie go przez mniejsze ośrodki miejskie, łączące walory wiejskie i miejskie uważa, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania miasta i jego ekonomicznego rozwoju jest właściwe usytuowanie w regionie, będące najistotniejszym czynnikiem rozwoju handlu i przemysłu;
- zaleca badanie terenu przeznaczonego pod zabudowę;
- zwraca uwagę, że zasadniczą rolę odgrywa zdrowotność miejsca, związana z układem wiatrów i pobliża rzek, jako czynnik zapewniający higienę miasta, odpowiedni transport i siłę napędową;
- podkreśla konieczność zależności projektu od sytuacji;
- twierdzi, że przemysł i handel mają duży wpływ na rowój miasta, a zatem wymagają odpowiednich budynków i osadzenia w terenie;
- przestrzega zasady podziłu miasta na funkcjonalne strefy - wydziela w projektowanym mieście przemysł i handel, organizuje w regularny układ budownictwo wielorodzinne, umieszcza na peryferiach domy indywidualne;
- zwraca uwagę na konieczność przewidywania dalszego rozwoju organizmu miejskiego;
- uważa, że funkcja musi określać formę;
- uważa, że warunki percepcji zespołu powinny determinować rozwiązanie ("point de distance" - punkt oddalenia)
- przywiązuje dużą wagę do zieleni, która wg niego pełni rolę użytkową, jako ochrona przed słońcem i zanieczyszczeniami powietrza, a w formie ogródków daje wypoczynek mieszkańcom. Jest też ważnym elementem kompozycyjnym.
W 1773 r. powierzono Ledoux wykonanie projektu nowych salin. Architekt chciał w swoim projekcie zerwać z tradycyjnym chaotycznym układem takich założeń. Projekt zbudował na zasadzie zwartego kompleksu zabudowań w kwadratowym zarysie planu. Z racji uchybień funkcjonalnych, jak i ze względu na niedostosowanie do warunków miejscowych projekt został odrzucony. C. N. Ledoux przystąpił więc do przygotowania nowej wersji planu. Zastosował w niej system pawilonowy zamiast pierwotnie przyjętej zwartej zabudowy. Całość kompozycji oparł na półkolu. Decyzja przyjęcia półokręgu wynikała po części z faktu, że koło należało obok kwadratu do repertuaru najczęściej stosowanych przez niego form, lecz elementem, który przesądził o takiej kompozycji była rzeka Loue biegnąca niedaleko salin, przyjmująca na fragmencie formę półkola.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz