Istota strategi 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota strategi 2 - strona 1 Istota strategi 2 - strona 2 Istota strategi 2 - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie strategiczne -
Istota strategii
Na podstawie analizy definicji strategii i praktyki gospodarczej można przyjąć, że na istotę strategii gospodarczej składają się następujące elementy:
Plan działania
Metoda postępowania
Sformułowane są cele
Przewidywane są środki służące do realizacji sformułowanych celów działania
Określona jest dziedzina działalności
Strategia zaplanowana a realizowana
Strategia
niezrealizowana
Strategia wyłaniająca się
Strategie zamierzone
Strategie zamierzone to takie, w których:
Cele są ściśle określone
Cele ulegają zmianom, gdy następuje znacząca zmiana warunków
Cele formułowane po analizie otoczenia i przy uwzględnieniu posiadanych zasobów
Proces tworzenia strategii polega na poszukiwaniu najwłaściwszej opcji strategicznej, jej wyborze, realizacji, w końcu monitorowania całości działań
Strategia wyłaniająca się
Strategie wyłaniające się, to takie, w których:
finalne cele nie są z góry założone
wszystko co je tworzy powstaje w trakcie działań
tworzenie jest procesem eksperymentowania (ma na celu znalezienie najefektywniejszej drogi rozwoju)
są konsekwencją dotychczasowej praktyki organizacji, tworzenia warunków zezwalających na eksperymentowanie w dziedzinie strategii w celu szukania sposobności (szans)
Cechy i rodzaje myślenia strategicznego
Cechy myślenia strategicznego:
innowacyjność - poszukuje dotychczas niedostrzeżonych związków między rozbieżnymi ideami i nowymi koncepcjami
systematyczność - nawiązuje do podstawowych relacji miedzy zjawiskami, podchodzi nieufnie do płaskich wyjaśnień i uproszczonych schematów przyczynowo-skutkowych, przyjmuje za punkt wyjścia holistyczne pojmowanie przedsiębiorstwa i organizacji
praktyczność - jest myśleniem otwartym, wolnym od uprzedzeń i konwencji, ale konieczne jest aby uwzględniało „sprawdzian rzeczywistości”
Mechanical system thinking Intuition Strategic thinking
Problem
prototype
Proces
of
Analysis
thought of
essence
Transformation
Solution of


(…)

… wyjścia holistyczne pojmowanie przedsiębiorstwa i organizacji
praktyczność - jest myśleniem otwartym, wolnym od uprzedzeń i konwencji, ale konieczne jest aby uwzględniało „sprawdzian rzeczywistości”
Mechanical system thinking Intuition Strategic thinking
Problem
prototype
Proces
of
Analysis
thought of
essence
Transformation
Solution of
changed
configuration
Local optimization
Or seeing the tree not the forest
Myślenie linearne:
polega na doświadczeniu
związane jest z zaobserwowanymi procesami, wiąże przyszłość z eksploatacją dotychczasowych trendów
Myślenie lateralne (Edward de Bono):
szuka nowych dróg, lubi dygresje, przeskoki myślowe
wykorzystuje techniki prognozowania herustycznego (np. burza mózgów)
Myślenie ilościowe
przewaga paradygmatu przyczynowo-skutkowego
rodzaj myślenia: racjonalność, rutyna, analiza i synteza, liniowość
Myślenie jakościowe
przewaga paradygmatu holistycznego
rodzaj myślenia: intuicja, twórczość, fantazja
Podejście konceptualne
Sprawność organizacji
Podejście konceptualne
Stan istniejący Stan pożądany Stan idealny, utopijny
t
Do sprawdzenie czy sposób myslenia kadry kierowniczej ma charakter strategiczny można zastosować Test kręgów Toma Cottie, który mówi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz