Nomarcha

Ustrój polityczny despotii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

), naczelne dowództwo wojskowe (Mezopotamia) administracja Egiptu - na czele nom stali nomarchowie...

Chronologia Egiptu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

, że panowała w Memfis przed 2181 p.n.e. - wzrosła potęga i znaczenie nomarchy Herakleopolis imieniem Chety...

Starożytny Egipt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

na prowincje, a prowincje były podzielone na nomy. Na czele ka dego nomu stał nomarcha. System polit...

Lud faraonów

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1498

o pomoc lokalnego nomarchę. Swięto MINA - płodność ziemi i wielki czarny fallus. Oddzielnie ścinanie...

Państwo niewolnicze.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1673

- najwyższy dostojnik po faraonie, administrował kraj przez urzędników Administracja lokalna Nomarchowie...

Historia państwa i prawa - testy 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

wojenne urodzenie sprzedaż za długi Nomarchowie w starożytnym Egipcie stali na czele prowincji otrzymywali...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 3542

- na czele nom stali nomarchowie, przed zjednoczeniem władcy lokalni, po zjednoczeniu mianowani przez faraona...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5054

nomami, na czele których stali nomarchowie, posiadający bardzo rozległe uprawnienia (w tym także wojskowe...

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

Temat nr 1: Pojęcie prawa, jego istota, funkcje i początki. Pojęcie prawa Łaciński wyraz ius, według niektórych pisarzy, jest wyrazem pochodnym, wywodzącym się od wyrazu iustitia lub iustum, albo też od iubeo lub iussum. według innych autorów jest to wyraz pierwotny, oznaczający to, co dobre, świę...