Historia państwa i prawa - testy 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa - testy 2 - strona 1 Historia państwa i prawa - testy 2 - strona 2 Historia państwa i prawa - testy 2 - strona 3

Fragment notatki:

Kupcy w Mezopotamii
stanowili najliczniejszą grupę społeczną
mieli pełnię praw obywatelskich
nie posiadali praw obywatelskich
Do zadań wezyra należało
naczelne dowództwo wojskowe
zarząd dworu
sprawowanie sądownictwa w imieniu władcy
Talmudyzm
polegał na ustnym przekazie praw religijnych
rozwinął się w państwie żydowskim w okresie diaspory
był podstawą zbiorów spisanych w okresie późniejszym
Kolegium 11
składało się z 11 sędziów
sądziło sprawy związane z obroną konieczną
nadzorowało wykonywanie kar więzienia
System prawa państw mezopotamskich opierał się na
zasadzie „oko za oko”
karach mutylacyjnych
karach odzwierciedlających
Illkum było
dziedziczne
zbywalne
obejmowało żywy inwentarz
Starożytny system prawa był
oparty na kazuistyce
przesycony normami religijnymi
niezwykle surowy dla osób zabijających niewolników bez przyczyny
Sejsachteja
to strząśnięcie długów szlachty
miało miejsce w VI w. p.n.e.
były dziełem Solona
Wspólne uczty Ateńczyków o charakterze politycznym
to fiditia
były kosztowne
były warunkiem posiadania pełni praw obywatelskich
Dokimazja
to badanie kwalifikacji kandydata do Rady Pięciuset
to badanie kwalifikacji kandydata do Apelli
można się było od nich wykupić
Sądy w demokracji ateńskiej były
kolegialne
jednoosobowe
przewidywały diety dla sędziów
Ustawodawcą dla Katanii był
Zeleukos
Izajasz
Charondas
„Rozporządzenie o słusznych przepisach”
wydał król Dariusz II
zawierało przede wszystkim prawo karne
najdłużej przetrwało w monarchii Seleucydów
Równość w prowadzeniu dyskusji publicznej to
isonomia
isotomia
isogoria
Twórcą teorii słuszności był
Platon
Arystoteles
Plutarch
Symmarchia spartańska
była federacją
powstała w VIII w. p.n.e.
związana była ze spartańskimi podbojami
Nadaną przez państwo ziemię mógł Spartiata
podzielić na łożu śmierci między synów
alienować za zgodą wyższego urzędnika
dziedzicznie użytkować
Słynne spartańskie wychowanie


(…)

… się ustawodawstwem i sądownictwem
Test nr 3. Tematyka: średniowiecze (prawo, źródła prawa)
Odpowiedzialność karna we wczesnośredniowiecznych systemach prawa była oparta na podstawie
a) podmiotowej
b) przedmiotowej
c) obiektywnej
Pierwsze nowoczesne więzienia powstały w
a) Francji
b) Anglii
c) Niderlandach
Ordalia zostały zabronione w roku
a) 1219
b) 1215
c) 1217
„Paszkwile” zaliczano do przestępstw
a) przeciwko…
…) rugowników wyznaczano spośród najzacniejszych mieszkańców
Do ordaliów dwustronnych zaliczano
a) pojedynek
b) próbę krzyża
c) losowanie
Proces gościnny
a) rozwinął się przede wszystkim w prawie wiejskim
b) sprawę można było rozstrzygnąć poza zwykłymi terminami sądu
c) pozbawiony był formalizmu
Wśród postępowań zapobiegawczych wyróżniano
a) postępowanie upadłościowe
b) postępowanie zabezpieczające
c…
…) mieszany
Leges barbarorum były
a) ustawami
b) kodeksami
c) spisami prywatnymi
Spisy prawa w państwie Wizygotów to
a) Breviarium Alarici
b) Codex Revisius
c) Codex Euricianus
Lex Ribuaria
a) powstała w VII w.
b) była przeróbką Lex Salica
c) zatwierdził ją Karol Wielki
Kapitularze dzielono na
a) kościelne
b) mieszane
c) dodane
Dogowory
a) to traktaty rusko-bizantyjskie
b) pochodzą z XI w.
c) zawierały normy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz