Nośniki ładunku - strona 5

Struktura MIS - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Giżewski
 • Elektronika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1561

bipolarnych, których działanie zależy od dwóch rodzajów nośników ładunku (i dziur i elektronów...

Pytania do egzaminu 0-10

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elementy elektroniczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

ruchliwość nośników ładunku w polu elektrycznym? 4. Jakie mechanizmy transportu rozróżniamy w materiałach...

Elektronika Sprawozdania5

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 819

, a nośnikami ładunku elektrycznego s_ dziury i elektrony. Tranzystory bipolarne wykonywane są najczęściej...

Cechowanie termopary.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2961

będą nośnikami ładunku będzie to więc przewodnictwo typu n. E P a s m o p rz e w o d n ic tw a P o z io m d o n...

Mechanika kwantowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

rekombinacji nośników ładunku. Zachodzi w półprzewodnikach , gdy elektrony przechodząc z wyższego poziomu...

Polimery i zaawansowana ceramika

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Polimery
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

cząstek tzn. nośników ładunku, pod wpływem działających na nie sił pochodzących od zewnętrznego pola...