Nośnik danych - strona 2

note /search

Informatyka w administracji- kolokwium 6

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1652

podporządkowanych w określonej ……………………….. . Wewnętrznej: …………………… na ………………………… nośniku danych. Rozwiń skróty...

Odebranie rzeczy ruchomej - Wierzyciel

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

czy informatycznych nośników danych w celu kontroli odebranie ruchomości ma co do zasady charakter trwały i następuje...

Ortofotomapa- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Fotogrametria cyfrowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 5012

nośniku danych. Generowana jest w żądanej skali. Zależność pomiędzy zdjęciem, modelem terenu...

Systemy i praca na nich.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Technologie informacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

na twardym dysku i innych nośnikach danych. Używane są tu funkcje potrzebne do utworzenia nowego pliku...

Iinformacje wstępne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Technologie internetowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

strukturze wewnętrznej i zapisanych na informatycznym nośniku danych 3. System teleinformatyczny...