Odebranie rzeczy ruchomej - Wierzyciel

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odebranie rzeczy ruchomej - Wierzyciel - strona 1

Fragment notatki:

ODEBRANIE RZECZY RUCHOMEJ def: Odebranie rzeczy ruchomej polega na zagrożeniu odebrania rzeczy i jej odebraniu w przypadku niewykonania obowiązku podlegającego egzekucji.
Stosuje się w przypadku uchylania się przez zobowiązanego od obowiązku wydania rzeczy ruchomej
rzecz ruchoma - wszystkie rzeczy za wyjątkiem tych dla których ustanowiono odrębny tryb odebrania w ustawie egzekucyjnej
ma zastosowanie także do odebrania dokumentów urzędowych lub prywatnych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub podlegających zwrotowi organowi administracji publicznej np. Obowiązek zwrotu unieważnionego paszportu
co do zasady stosuje się do rzeczy oznaczonych co do tożsamości
wyjątkowo do rzeczy oznaczonych co do gatunku np. Zajęcie przez UOKIK ksiąg czy informatycznych nośników danych w celu kontroli
odebranie ruchomości ma co do zasady charakter trwały i następuje w celu wydania jej wierzycielowi
wyjątek od powyższego gdy
rzecz jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
rzecz jest odbierana w celu jej zniszczenia ze względów sanitarnych lub społecznych np. zniszczenie skażonej żywności
szczególnym przypadkiem
możliwe jest odebranie rzeczy będącej własnością zobowiązanego ale znajdującej się we władaniu osoby trzeciej
wyjątkowo po wniesieniu przez osobę trzecią wniosku o wyłączenie spod egzekucji organ może wydać postanowienie o wyłączeniu rzeczy spod egzekucji
jeżeli nie jest możliwe przekazanie odebranych rzeczy wierzycielowi lub osobie upoważnionej, to odebraną rzecz przekazuje się na skład na koszt i niebezpieczeństwo wierzyciela
odpowiednio stosuje się art 853 - 859 kc z tym że:
koszty przechowania obciążają wierzyciela, a nie składającego rzecz ruchomą
odpowiedzialność z tytułu powstałych w wyniku przechowania rzeczy szkód obciąża wierzyciela - ale nie te powstałe z winy przedsiębiorcy składowego lub organu egzekucyjnego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz