Odebranie rzeczy ruchomej - Ruchomość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odebranie rzeczy ruchomej - Ruchomość - strona 1

Fragment notatki:

Odebranie rzeczy ruchomej
Dotyczy obowiązków polegających na wydaniu rzeczy ruchomej. Rzeczy ruchome- wszystkie rzeczy w ogólnym znaczeniu, z wyjątkiem tych, dla których ustawa wprowadza odrębne przepisy.
Odebraniu podlegają ruchomości oznaczone konkretnie. Wyjątkowo dopuszcza się możliwość odebrania ruchomości oznaczonych tylko co do gatunku i rodzaju. Co do zasady rzecz odbiera się na stałe. Czasami środek ten stosowany jest wobec rzeczy w celu ich zniszczenia. Ustawa dopuszcza przypadki, w których rzecz odbierana jest na czas określony.
Wydaje się postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego z wezwaniem do wydania rzeczy ruchomej z zagrożeniem jej odebrania + tytuł wykonawczy.
W ramach tego środka subsydiarnie możliwe jest zastosowanie przymusu bezpośredniego.
Rzecz odbiera się po to, by trafiła do wierzyciela lub podmiotu przez niego uprawnionego. Gdy organ egzekucyjny zrobi co do niego należy, a wierzyciel nie odbierze rzeczy, to wówczas rzeczy te zostaną oddane do przechowania lub składu na podstawie umowy. Koszty przechowania lub składu i ryzyko ewentualnych szkód stanowią obciążenie wierzyciela.
Zobowiązanemu przysługują te same środki, jak w przypadku grzywny w celu przymuszenia i wykonania zastępczego.
Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń
dotyczy obowiązków polegających na odebraniu nieruchomości, opróżnieniu lokali i innych pomieszczeń. Wydaje się postanowienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego + tytuł wykonawczy.
System zaskarżania jest taki sam, jak w przypadku pozostałych środków egzekucji niepieniężnych.
Środek ten stosowany jest dwukierunkowo:
czynności skierowane do osób
wezwanie do opuszczenia nieruchomości, opróżnienia lokalu lub innego pomieszczenia
przymusowe usunięcie z nieruchomości, lokalu, innego pomieszczenia
wezwanie do zabrania rzeczy ruchomych nie podlegających wydaniu
środek egzekucyjny będzie stosowany nie tylko wobec zobowiązanego, ale także wobec członków jego rodziny, którzy znajdują się z nim na terenie danej nieruchomości, itd.
czynności skierowane do rzeczy
próba przeniesienia rzeczy do innego lokalu znajdującego się w dyspozycji zobowiązanego
organ może oddać rzeczy na przechowanie lub skład na podstawie umowy. Koszty przechowania lub składu i niebezpieczeństwo ewentualnych szkód ponosi zobowiązany.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz