Nitryfikacja i denitryfikacja

note /search

Reaktory i kinematyka-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

procesy nitryfikacji i denitryfikacji; 3.Faza końcowa - kończą się procesy technologiczne i poziom ścieków...

Azot i fosfor

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

i denitr: 25-40 mg Nog/l, z nitryfikacja bez denitr: 25-40 mg Nog/l, z nitryfikacja i denitryfikacja: 3-15...

Usuwanie azotu-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

->biomasa -> (amonifikacja)-> NH4+ CO2 + H2O - >(O2)-> NO2-> (nitryfikacja) ->NO3->(denitryfikacja)(CH2)->N2...