Nitrobenzen - strona 2

Kolokwium - chemia organiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1470

-chloro-2-fluoro-4-nitrobenzen + NaOHaq (၄t) 2-chloro-5-nitrofenol + NaF f) 2-bromobutan + tert-butoksylan...

Chemia organiczna - kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 931

i eliminacja, 5 c) 1-chloro-2-fluoro-4-nitrobenzen + NaOHaq (၄t), 7 d) (1R,2R)-1-chloro-1-fenylo-2-metylobutan...

Egzamin z chemii organicznej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Szczeciński
 • Chemia organiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1463

2-chloro-1-metylo-4-nitrobenzen. Drugi izomer praktycznie nie powstaje, ponieważ energia kompleksu σ...

Metody oraz źródła błędów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3724

Jako rozpuszczalniki stosuje się benzynę, chloroform, octan amylu, octan butylu, jednochlorobenzen, nitrobenzen...

Zastosowanie amoniaku - referat

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1827

do produkcji poliuretanów oraz poprzez nitrobenzen i anilinę w produkcji MDI (metyloetylodwuizocyjanianu...

Substancje toksyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

kumulowania się wchłanianych każdorazowo małych dawek (w przyp. ołowiu, rtęci, manganu, nitrobenzenu, aniliny...