Nitrobacter - strona 3

Chemolitotrofy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3206

NO2- NO3- (17 kcal/mol) - 2 H +, - 2 e – Nitrobacter winogradskyi hamburgenis agilis Nitrospina...

Formy azotu organicznego w glebie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Bernard Gross
 • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1715

- przez bakterie z rodzaju Nitrobacter. Jest to proces nitryfikacji. Do normalnego przebiegu procesu potrzebna...

Mikroflora gleby

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mikrobiologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610

oraz organicznego, m.in. z rodzajów Azotobacter, Arthrobacter, Nitrosomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, Serratia...

Budowa błon biologicznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

do azotynu zgodnie z reakcją NH3+1 O2→ NO2-+H++H2O Bakterie z grupy Nitrobacter czy Nitrococcous utleniają...

Ekologia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Ekologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3794

z utleniania amoniaku do azotynów (Nitrosomonas) i azotynów do azotanów (Nitrobacter): Nitrosomonas Nitrobacter...

Procaryota - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

- utlenia amoniak NH3 do soli kwasu azotowego (III) Nitrobacter - utlenia sole kwasu azotowego (III) do soli...