Nitrobacter - strona 2

Podział i charakterystyka ścieków

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

do azotanow III a nastepnie za pomoca bakteri NITROBACTER do aztoanow V! wzory!! 4NH3+7O2>NITROSOMONAS> 2HNO2...

Procesy źródłowe

 • Politechnika Gdańska
 • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

, to jest bakteryjne utlenianie azotu amonowego do azotynów (bakterie Nitrosomonas) a następnie do Nitrobacter...

Drobnoustroje - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197

% Agrobacterium, Azotobakter, Nitrosomonas, Nitrobacter, Rhizobium, Pseudomonas, Achromobacter, Clostridium 10...

Chemosynteza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1764

) NO3- przez bakterie Nitrobacter według reakcji: 2 HNO2 + O2 → 2HNO3 + ciepło (ok. 151 kJ) Bakterie...

Bakterie żelaziste - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

jest tu wytworzenie hyd­roksylaminy (NH2OH) Z kolei bakterie z grupy Nitrobacter czy Nitrococcus utleniają powstały...