Niklas Luhmann

Wykład - Auguste Comte

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Malinowski Strukturalny - Talcott Parsons Teoria systemów - Niklas Luhmann Pragmatyzm G. H. Mead Symboliczny...

Czym jest religia- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Marcin Pomarański
  • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 364
Wyświetleń: 966

, społeczeństwo nie musi jednocześnie tworzyć ich podstaw instytucjonalnych. Niklas Luhmann postrzega religię...

Efekty mediatyzacji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Bartłomiej Winiarski
  • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1946

na innych technologiach Niklas Luhmann (2002) Dwa kryteria: musi być zaskoczeniem (choćby małym) i musi być zrozumiała...

Notatki z socjologi prawa

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3577

, a współcześnie tak wybitni uczeni, jak Jurgen Habermas czy Niklas Luhmann. Dlaczego socjologia prawa nobilituje...