Współczesne Teorie Socjologiczne wykłady

Nasza ocena:

4
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 3353
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne Teorie Socjologiczne wykłady  - strona 1

Fragment notatki:


Współczesne teorie socjologiczne
Wykład 1 06-10-2006
Współczesne teorie socjologiczne - to koncepcje, które pojawiły się po II wojnie światowej, były jednak zakotwiczone w tym co się działo wcześniej. Jest to umowne rozumienie współczesności. Teoria ma wiele różnych znaczeń. Występuje przeważnie w naukach przyrodniczych, społecznych i w języku potocznym. Minimalne znaczenie teorii:
TEORIA - propozycja wyjaśnienia zjawisk społecznych w realnie uprawianej socjologii, bardzo różnie teoria jest rozumiana. Na ile są wyjaśnieniem a na ile czym innym. Będziemy patrzeć co różni ludzie nazywają teorią. Bądź patrzeć czy na każde wyjaśnienie będzie teorią. Warunki jakie musi spełnić teoria:
Musi mieć zdania ogólne - typy zjawisk
Zdania które składają się na teorię powinny być ze sobą powiązane, powinny być spójne. Socjologiczna definicja teorii:
- jest to jedna możliwa odpowiedź na niejasny temat. Orientacje teoretyczno metodologiczne - systemy pojęciowe na które będą się składały:
Wizje świata Propozycje
System w którym są teorie metodologiczne i ogólne wizje świta. Przydatność danych pojęć.
Rozdział teoretyczny - jak włączyć zjawiska, którymi się zajmujemy do wiedzy teoretycznej. Jonathan H. Turner - takie sprawy, które są podejmowane na kursie
Giddens - „Socjologia” 2004 r str. 682-701
Jerzy Szacki 2002. Wydanie nowe 857-944
Blok I Klasycy socjologii a nowe ujęcia teoretyczne. Źródła współczesnej teorii:
August Comte Szacki Jerzy - myśl społeczna przeszła przez kilka etapów, które były punktami przełomowymi w myśli społecznej. Myśl społeczna to klasyczna filozofia grecka - następuje w niej zmiana sposobu patrzenia na świat. Wcześniejsi filozofowie patrzyli na całość w której sprawy ludzkie nie są wyodrębnione od spraw przyrodniczych. Pojawia się u filozofów greckich filozofia społeczna, filozofia człowieka. 1) W okresie oświecenia pojawia się oddzielenie zjawisk społecznych od politycznych. Oddzielenie społeczeństwa od państwa. Społeczeństwo rządzi się prawami naturalnymi i da się je zbadać. Państwo jest oparte na prawie stanowionym przez ludzi (parlamenty, prezydent) Prawa natury człowiek nie może zmienić. Natomiast prawo stanowione możemy zmienić. 2) XIX w. pojawienie się nauki o społeczeństwie. Ta nauka wykrywa prawa i proponuje je sprawdzać (August Comte). Budowa naukowej socjologii. 3) Kolejny punkt czasowy w połowie XX w wielki rozwój metod empirycznych badań socjologicznych. W jaki sposób system sprawdzać.
Klasyczna socjologia.


(…)

…, którego my nie mamy. Energia emocjonalna - nic nie załatwimy bez zaangażowania emocjonalnego
TEORIE RACJONALNEGO WYBORU M. HECHTERA I J. COLEMANA (kapitał społeczny - odnosi go do zbiorowości - to faktycznie jest poziom kontroli społecznej. Człowiek cierp na brak wolności.
Opierają się na założeniu mówiącym o tym, że ludzi działają w sposób indywidualistyczny (robią bilans kosztów i zysków) a jednocześnie zdają…
… dwa sprzeczne sposoby myślenia: dla nas jest racjonalne „załapywanie się i gapiostwo” ale tylko na krótki czas. Z punktu widzenia społecznego jest istotna KONTROLA SPOŁECZNA - bo każdy chciałby się załapać a nie każdy chce inwestować.
Grupa powinna:
Kontrolować, monitorować swoich członków
Uzależniać ich od siebie
PODEJŚCIE NEOINSTYTUCJONALNE W SOCJOLOGII
Oparty na tym, co teoria racjonalnego wyboru
… to czym się zajmował. Musimy poznać subiektywny sens ludzkich działań. Znaniecki - socjologia humanistyczna - współczynnik humanistyczny - analiza społeczna sytuacji pod względem poglądów autorów nie wystarczy obserwacja
Durkheim - socjolog czysto obiektywistyczny, podział pracy, podkreśla znaczenie czynników ekologicznych, ludzkie intencje nie mają nic do rzeczy. „Elementarne formy życia religijnego…
… się ustalonym paradygmatom analizy społecznej. Te socjologie postmodernistyczne mówią, że nie jest dana tożsamość, że jest czymś konstruktywnym. Socjologia ryzyka - późna nowoczesność. Analiza ryzyka w socjologii, w naukach społecznych jest czymś nowym (lata 80 XX w) Mary Douglas (antropolog) podchodzi z punktu widzenia:
Żyje się coraz lepiej, dłużej, chorujemy mniej, żyjemy zdrowiej a równocześnie mamy…
… z socjologią tylko z matematyką, a to z kolei z hazardem. Instytucjonalizacja związana z wyborem. Wszystkie nasze decyzje są związane z ryzykiem i związane z wyborem między A a B. korzyści są związane z kłopotami. Analiza teorii racjonalnego wyboru zaczyna być uzupełniana teorią ryzyka. Im bardziej jesteśmy my uzależnieni od przyrody i techniki to tym większe ryzyko ponosimy.
Ryzyko związane z rozwojem nauki…
…. Jednostki muszą same przekształcać i interpretować ogólne zasady w konkretnych sytuacjach. Interpretacja znaczeń stała się obowiązkiem. W społeczeństwie tradycyjnym bezkrytycznie podchodziliśmy do przyjmowanej wiedzy (do autorytetów). Jednostki muszą traktować informacje w sposób wybiórczy, wybieramy i ponosimy odpowiedzialność. W nowoczesności dominującym ideologiami były scjentyzm (uwielbienie nauki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz