Wykład - Auguste Comte

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Auguste Comte - strona 1 Wykład - Auguste Comte - strona 2 Wykład - Auguste Comte - strona 3

Fragment notatki:

AUGUSTE COMTE (1798-1857)
Po Rewolucji Francuskiej
Ówcześni filozofowie rozwijali utopijne koncepcje społeczeństwa. Pojawiło się pragnienie zaprowadzenia ładu, harmonii.
Pojawiło się pytanie o rolę religii
Dzieło Comte'a „Kurs filozofii pozytywnej” - synteza całej wiedzy dostępnej ówczesnym intelektualistom.
Chciał za pomocą mechanizmów nauk przyrodniczych badać społeczeństwo - fizyka społeczna (1838 - wprowadzenie nazwy socjologia)
Socjologia wg. Comte'a:
Powinna zawierać wiedzę pozytywną (dotyczyć zjawisk obserwowalnych)
stosować eksperyment, obserwację
Jej celem jest przewidywanie zdarzeń społecznych
Jest ukoronowaniem ludzkiej myśli
Ma cechy ewolucjonistyczne
Prawo trzech etapów (dot. rozwoju myśli ludzkiej):
Stadium teologiczne - animizm (wiara w duszę), wiedza o świecie odnosi się do nadprzyrodzonych czynników
Stadium metafizyczne - największą rolę pełnią filozofowie; racjonalizm, wiedza o świecie wynika z szeregu abstrakcyjnych pojęć; tworzenie systemów filozoficznych
Stadium pozytywne - formułowanie twierdzeń w oparciu o fakty; empiryzm; nowożytna wiedza przyrodnicza (od Galileusza, Kopernika, Newtona); doświadczenie ważniejsze niż czysto rozumowe spekulacje
Nauki uszeregował hierarchicznie, według kryteriów ogólności, złożoności przedmiotu i doniosłości praktycznej - socjologia zajmowała najwyższe miejsce; poprzedzała ją biologia (stąd metaforyka Comte'a - społeczeństwo jako organizm)
Socjolog, podobnie jak biolog, bada całościowe procesy. Społeczeństwa, podobnie jak organizmu nie da się rozłożyć na mniejsze jednostki
Statyka społeczna - zajmuje się badaniem porządku społecznego, czyli wzajemnymi związkami między różnymi częściami społecznego organizmu. Badana pod względem trzech aspektów: jednostki, rodziny i społeczeństwa. W badaniu jednostki skupia się na cechach człowieka, które wpływają na charakter całego społeczeństwa. Człowiek "szybko się nudzi", emocje przeważają nad intelektem, ma silnie wykształcone uczucia egoizmu, ład moralny uzależniony od osobistych instynktów, a interes powszechny jest rezultatem tego, co mają ze sobą wspólnego interesy poszczególnych jednostek. Trzy formy elementarne samorzutnego zrzeszania się ludzi: rodzina, która jest podstawową jednostką społeczeństwa, na jej podstawie powstają inne zrzeszenia, jest najtrwalszym elementem społeczeństwa i najbardziej niezawodnym oparciem dla jego rekonstrukcji po okresie rewolucyjnego nieładu. Innym czynnikiem tej formy zrzeszania się ludzi jest podział pracy, który pozwala na rozwój ludzkich uzdolnień i uczuć moralnych.


(…)

…, „tworzy” społeczeństwo
GŁÓWNE NURTY SOCJOLOGICZNE
Pozytywizm - Comte
Ewolucjonizm:
Comte
H. Spencer (1820-1903):
Społeczeństwo jako organizm
Społeczeństwo militarne vs. Industrialne - jedno ewolucyjnie przechodzi w drugie
E. Tylor:
Poszukiwanie wspólnego metafizycznego podłoża społeczeństw
Ewolucja od animizmu do monoteizmu
Frazer
Psychologizm Vilfredo Pareto (1848-1923) - koncepcja „krążenia elit”
Psychologizm wyjaśnia konstrukcje społeczeństw wychodząc od rozumienia jednostki
Materializm - Marks Socjologizm Durkheim
Francuska szkoła socjologiczna, przełom XIX/XX w.
„bardziej oświeceni, złagodzeni pozytywiści”
Wybitni etnologowie - Durkheim, Levy-Bruhl, Dúmezil - starali się dotrzeć do mało złożonych społeczeństw
Socjologia humanistyczna
Georg Simmel, Max Weber, Ferdinand Tönnies
Przewrót antypozytywistyczny
Funkcjonalizm
Antropologiczny - Bronisław Malinowski
Strukturalny - Talcott Parsons
Teoria systemów - Niklas Luhmann
Pragmatyzm
G. H. Mead
Symboliczny interakcjonizm - Erving Goffman, H. Blumer
OŚRODKI BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
Rosja
Aktywne środowisko socjologiczne
Sensowne ustawienie zasad życia społecznego
Pierwsze badania empiryczne
Po Rewolucji Październikowej wielu badaczy wyemigrowało
Pitirim…
…, „tworzy” społeczeństwo
GŁÓWNE NURTY SOCJOLOGICZNE
Pozytywizm - Comte
Ewolucjonizm:
Comte
H. Spencer (1820-1903):
Społeczeństwo jako organizm
Społeczeństwo militarne vs. Industrialne - jedno ewolucyjnie przechodzi w drugie
E. Tylor:
Poszukiwanie wspólnego metafizycznego podłoża społeczeństw
Ewolucja od animizmu do monoteizmu
Frazer
Psychologizm Vilfredo Pareto (1848-1923) - koncepcja „krążenia elit…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz