Nieważność czynności prawnej - strona 18

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

) - bezprawna, poważna Skutki czynności prawnych. Nieważność czynności prawnych: Czynności ważne - wywierały...

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

nieważności czynność prawna powinna być wolna od wad. W JAKIM TRYBIE MOGĄ BYĆ ZAWIERANE UMOWY CYWILNO prawnE...

Handel elektroniczny - prawo

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Dariusz Szostek
 • Handel eletroniczny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3857

nie powoduje nieważności czynności prawnej powoduje trudności w udowodnieniu przed sądem faktu dokonania...

Prawo Handlowe - mikroprzedsiębiorca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2212

...PRAWO HANDLOWE Historia prawa handlowego Pierwsze wzmianki w Kodeksie Hamurabiego , pojawia się np. umowa spółki. Podobnie prawo rzymskie znało umowę spółki a także wiele innych umów wchodzących w zakres prawa cywilnego rozumianego sensu largo. Dwa bardzo ważne akty normatywne: Kodex...

Vademecum Prawa - konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

nieważności czynność prawna powinna być wolna od wad. W JAKIM TRYBIE MOGĄ BYĆ ZAWIERANE UMOWY CYWILNO prawnE...

Prawo cywilne i pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2534

nieważności czynność prawna powinna być wolna od wad. 47. W JAKIM TRYBIE MOGĄ BYĆ ZAWIERANE UMOWY CYWILNO...

Prawo cywilne - Dobra osobiste

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Śmieja
 • Działalność gospodarcza
Pobrań: 399
Wyświetleń: 9023

za sobą nieważność czynności prawnej, gdy jest zawieszający; uważa się za nie zastrzeżony, gdy jest rozwiązujący...

Do wykładów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

Prawo Rolne Pojęcie i przedmiot prawa rolnego - Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego. Definicja profesora A. Stelmachowskiego : Przez prawo rolne należy rozumieć zespół ins...