Do wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Do wykładów - strona 1 Do wykładów - strona 2 Do wykładów - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Rolne
Pojęcie i przedmiot prawa rolnego -
Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego.
Definicja profesora A. Stelmachowskiego :
Przez prawo rolne należy rozumieć zespół instytucji i rozwiązań prawnych o charakterze szczególnym, podyktowanym specyfiką rozwoju rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, które tworzą ramy strukturalne i techniczne dla działalności produkcyjnej w rolnictwie, jak też dla przetwarzania i obrotu produktami rolnymi. Działy prawa rolnego :
Struktura agrarna
Prawo żywnościowe
Organizacja rynków rolnych.
Art. 23 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
Źródła prawa rolnego - Przepisy prawa rolnego, z uwagi na jego zakres przedmiotowy, są bardzo obszerne i rozproszone w wielu aktach prawnych. Obecnie, kiedy Polska jest już członkiem UE i obowiązuje nas WPR artykułowana normami prawa wspólnotowego, źródła prawa rolnego stały się jeszcze bardziej złożone i rozbudowane. Normy prawa wspólnotowego zawarte w prawie pierwotnym maja moc wiążącą i wywołują skutek bezpośredni.
Modele prawnych instrumentów polityki rolnej :
Na gospodarowanie w rolnictwie składają się trzy czynniki : ziemia , praca, kapitał.
Regulacja rynku rolnego a ściślej rynków rolnych, gdyż w UE są to regulacje rynków branżowych. Oznacza odejście od regulacji stosunków agrarnych poprzez czynniki produkcji na rzecz regulacji tych czynników w fazie produkcyjnej poprzez na regulacje tychże stosunków w fazie produkcyjnej poprzez regulację rynku produktów rolnych.
Odchodzenie od polityki rolnej na rzecz polityki wiejskiej. Mianowicie coraz większego znaczenia nabiera zasilanie - głównie finansowe - instrumentów realizacji przedsięwzięć strukturalnych mających na cel rozwój nie tylko samego rolnictwa, ale ogólnego wsi. Regulacje uwłaszczeniowe - najdawniejsze regulacje wpływające na współczesny kształt stosunków agrarnych w Polsce dotyczyły zniesienia poddaństwa i uwłaszczenia włościan.
REFORMY ROLNE :
Wiek XX na ziemiach Polski był okresem reform rolnych. Reforma okresu PRL - - miała na celu :
1) całkowitą likwidację wielkiej własności ziemskiej
2) pozyskanie chłopów dla nowej władzy komunistycznej.
- reforma rolna i osadnictwo uzupełniały akty ustawodawcze nacjonalizacyjne. Przewidywały one nacjonalizację lasów o obszarze przekraczającym 25 ha.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz