Nieważność czynności prawnej - strona 12

Prawo Uni - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

. zburzenie budynku wzniesionego bez zezwolenia) np.. 471 k.c, 1046 kpc Sankcja nieważności czynności prawnej...

Podstawy prawa w turystyce

 • Politechnika Opolska
 • dr Daniel Puciato
 • Prawo w turystyce i rekreacji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3101

na majątku sprawcy szkody) sankcja nieważności czynności prawnej - typowa dla norm prawa cywilnego...

Skrypt prawo 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

). Zawsze opatrzona klauzulą wykonalności. nieważności czynności prawnej (konwencjonalnej), czynność nie rodzi skutków...

Zamiana jako rodzaj umowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 77
Wyświetleń: 455

ogólnych niezachowanie formy aktu notarialnego powoduje nieważność czynności prawnej -w odniesieniu...

Prawo cywilne: pojęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

JEŻELI PRZYNAJMNIEJ PODPIS NA DOKUM. JEST ODRĘCZNY. NIE DOCHOWANIE ZWYKŁEJ F. PIS. NIE POWODUJE NIEWAŻNOŚCI CZYNNOŚCI...

Test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1470

w gazecie stanowi ofertę zawarcia umowy; groźba powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej; 114...

Elementy i czynności prawne

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Aldona Rita Jurewicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2072

wymienionych składników powodował nieważność czynności prawnej a więc brak jakichkolwiek skutków prawnych...