Nieuczciwa konkurencja - strona 16

Wykład - Gałęzie prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, zwalczanie nieuczciwej...

Postępowanie podatkowe - Cło

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie poźniej niŜ w terminie...

Model systemowy M. DeFleura

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Bartłomiej Winiarski
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4193

nieuczciwej konkurencji też wpływa na funkcjonowanie mediów, wpływa np. na sposoby finansowanie instytucji...

Proces zarządzania-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Beliczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2415

nieuczciwej konkurencji, + rozporządzenia 4. forma organizacyjna zewnętrzna Np. przedsiębiorstwa państwowe...

Przedmiot mikroekonomii - Optymalizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1652

zwiększenia ceł była ochrona rynku krajowego przed nieuczciwą konkurencją, także ochrona produkcji krajowej...