Nieruchomość rolna - strona 15

Wykład - Własność komunalna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

terytorialnego (art. 167 ust. 2). Obecnie budżety tych jednostek zasilają następujące podatki: od nieruchomości...

Pojęcie skarbu państwa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Jan Juja
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

agencja nieruchomości rolnych. Udział użytków rolnych ok 25%. Państwo jest znaczącym właścicielem budynków...

Deficyt budżetowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Bielawska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2170

) Prywatyzacja nieruchomości rolnych Skarbu Państwa Działania dążące do zmniejszenia deficytu w 2010r. to m.in...

BEZROBOCIE - makroekonomia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1624

• nie ma nieruchomości rolnej powyŜej 2 ha • nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej • nie podlega...

Finanse publiczne - likwidacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

roku następującego po roku, w którym powstała nadwyżka. Przykłady agencji: 1.agencja nieruchomości rolnych 2...

Użytkowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

. teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP uniemożliwiła...