Nieruchomość rolna - strona 10

Założenia podatku rolnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów...

Renta socjalna-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego...

Egzamin 2009 a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Nieruchomości Rolnych, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej jest: jej dzierżawca, spółdzielnia produkcji rolnej...

Umowe regulujące używanie rzeczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1743

reguł właściwych dla najmu E. DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ -dzierżawca nieruchomości rolnej posiada...

Pytania otwarte

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

muszą być spełnione aby Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwało prawo pierwokupu wynikające z ustawy...

Dochody i wydatki budżetu gminy

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Rachunkowość budżetowa
Pobrań: 399
Wyświetleń: 8414

własności 2. Dochody bieżące to Wpływy z podatków lokalnych: leśnego, od nieruchomości, rolnego, od spadku...

PRAWO CYWILNE - RZECZOWE

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897

z dnia 19 X 1991 o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP ustawa z dnia 28 IX 1991 o lasach ustawa...