Nieruchomość lokalowa - strona 4

Definicja nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

innych przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności 17. Nieruchomość lokalowa - Lokal...

Nieruchomości - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3703

•Właściciel budynku - podmiot (osoba) prywatny lub publiczny Nieruchomość lokalowa Art. 46 § 1 K.C...

Prawo gospodarcze - Matusik Grzegorz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Matusik
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3269

gdzie grunt i budynek to jedność Nieruchomości lokalowe - wyodrębnione jako osobne nieruchomości z własną...

Wspólnoty mieszkaniowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1267

wielolokalowym na inną osobę, czyli w momencie zaistnienia dwóch właścicieli nieruchomości lokalowych w budynku...

Własność lokali

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

i nieruchomości wspólnej, osobną nieruchomość (tzw. złożona nieruchomość lokalowa); IV. Użytkowanie wieczyste...

Encyklopedia prawa, wykład V

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

się księgi wieczyste, czyli państwowy rejestr który obejmuje działki gruntowe, budynki, nieruchomości...