Nieruchomość gruntowa - strona 5

Kopaliny - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Górnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

górniczego; 10) wyrobiskiem górniczym jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstała...

Kopaliny - omówienie - Złoże kopaliny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Górnictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

górniczego; 10) wyrobiskiem górniczym jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstała...

Wykład - podział projektów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr inż. Marek Sierakowski
 • Inwestycje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

polegająca na zakupie określonych dóbr (np.. Przedsiębiorstw nieruchomości gruntowych, budynkowych...

Opłata adiacencka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

spowodowane jest polityką itp. Właściciel i użytkownicy wieczystości nieruchomości gruntowych, których wartość...

Wzrost wartości nieruchomości.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

opłat adiacenckich. 2. Przepis ust. 1 stosuje się także do użytkowników wieczystych nieruchomości...

Zasada Super ficet solo celi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

definicję nieruchomości oraz fakt, że przedmiotem robót budowlanych może być nie tylko nieruchomość gruntowa...

Nieruchomość, rynek w nieruchomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Harańczyk
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1911

o odmienności nieruchomości. Cechy fizyczne: trwałość w miejscu trwałość w czasie(nieruchomości gruntowe...

Treść użytkowania wieczystego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

. o GN- oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesną...