Nierówności społeczne - strona 5

Idea Aloszy, idea Zosimy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura rosyjska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

wzniecane przez nierówności społeczne, pychę i samowolę. Kreacja Zosimy miała udowodnić, że jedynym...

Max Weber - charakterystyka

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Adolf Smuga
  • Wstęp do socjologii
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

społeczne- nierówności społeczne- przyczyną nie tylko pieniądze - kapitał zaczyna się p… i rozszerzać...

Johna Locke'a kocenpcja stanu natury 2

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Julian Łopata
  • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

, które chronią przed najazdem i same stanowią źródło skutecznego podboju, d) nierówność społeczna - człowiek...