Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Ruch społeczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia i metody badań socjologicznych - wykład - Ruch społeczny - strona 1

Fragment notatki:

Wykład 15
ZMIANA SPOŁECZNA
2 aspekty zmiany społecznej:
- procesy wewnątrz społeczeństwa w danym czasie,
- zmiana całego społeczeństwa.
System społeczny (jako różne organizacje) - różne zmiany w różnym czasie: składu (migracje),
struktury - 4 elementy zmian:
- sieci powiązań w aspekcie interakcji,
- w sferze norm,
- nowe struktury ideowe, np. nowa wiara, ideologia  nowa pratia polityczna,
- zmiana funkcji penionych przez poszczególne elementy społeczeństwa.
Proces społeczny - ciąg sekwencji następujących po sobie, uwarunkowanych przyczynowo zmian systemu, dotyczy zmian społecznych. Procesy kierunkowe - gdy każda faza jest inna i system zmierza do jakiegoś wyróżnionego stanu (pozytywnego lub negatywnego); wzrost organizmu, urbanizacja jest sprzężona z industrializacją. Procesy społeczne mogą następować w różny sposób: wzrost liniowy, postać skokowa, procesy cykliczne.
Rozwój społeczny - proces kierunkowy o pozytywnym kierunku; źródła wewnętrzne tkwiące w systemie.
Postęp społeczny - rozwój, którego kierunek jest wartościowany.
Społeczeństwa w przeszłości:
myśliwsko-zbierackie,
kopieniarskie - powstanie osada, zróżnicowania ról społecznych,
pasterskie - pojawienie się władzy i nierówności społecznych,
rolnicze - osadnictwo stałe, rozwój rzemiosła, narzędzi, różnice społeczne zinstytucjonalizowane, pozycje wyróżnione i opisane,
przemysłowe - jakościowa zmiana społeczeństwa przez rewolucję przemysłową,
postindustrialne - informacja jako główne źródło produkcji, teorie rozwoju społeczeństwa: modernizacji życia społecznego, konwergencji (upodabnianie się krajów do siebie), humanistyczne (działania i rzeczy jako czynnik zmian, społeczeństwo jako wytwór działań ludzkich),
postnowoczesne.
Ruch społeczny - zbiorowe dążenie ludzi do realizacji wspólnego celu; typy: rewolucyjne (najwcześniejsze), reformatorskie, ekspresywne (charakterystyczne dla społeczeństw postindustrialnych) - wyraz emocji i przekonań w działaniach zbiorowych.
Relacja „ruch a zmiany”: ruch może być przyczyną (ruch kontestujący zmianę) lub skutkiem zmian (ruch zmiany rzeczywistości  prowadzenie lub zahamowanie zmian); ruch może być ukierunkowany na zmianę człowieka lub zmianę rzeczywistości; ruch stawia za cel zmiany całościowe lub zmiany cząstkowe; zmiany ruchu mogą być szybkie lub reformatorskie (powolne); ruchy są stałe (o podłożu ekonomiczno-politycznym) lub nowe (o podłożu kulturowym).
Trauma społeczna (kulturowa) - szok, wstrząs spowodowany zmianą społeczną, która dotyka domeny kultury, a w konsekwencji tożsamości zbiorowej i jednostkowej; ambiwalentny charakter zmian wprowadza trochę dobrego i trochę złego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz