Struktury społeczne działania masowe i ruchy społeczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3556
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury społeczne działania masowe i ruchy społeczne - strona 1 Struktury społeczne działania masowe i ruchy społeczne - strona 2 Struktury społeczne działania masowe i ruchy społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: struktury społeczne działania masowe i ruchy społeczne, dynamika struktur, społeczeństwo masowe i działania masowe, cztery formalne aspekty struktury, zachowania zbiorowe, gdy wielu ludzi działa w pojedynkę, na własną rękę, ale w bliskości przestrzennej, cztery odmiany zachowań zbiorowych, publiczność, działania zbiorowe , 5 warunków koniecznych (aby takie działanie było skuteczne), ruchy społeczne, klasyfikacja ruchów społecznych (4 rodzaje), dynamika ruchów społecznych, modele rekrutacji członków, kontrruch społeczny, tłum, audytorium, struktura interakcyjna, robert king merton, determinacja strukturalna, strukturalne kryterium podziału organizacji, mikrostruktury, makrostruktury, struktura społeczna.

Wykład 5
STRUKTURY SPOŁECZNE DZIAŁANIA MASOWE I RUCHY SPOŁECZNE
Problematyka wykładu:
Struktura jako forma społeczna (przykłady): konflikt, współzawodnictwo, władza, kooperacja
Mikrostruktury i makrostruktury
Strukturalne kryterium podziału organizacji (3 rodzaje): struktury pokrewieństwa, komunikacyjne i socjometryczne
Determinacja strukturalna - rola struktury, funkcje, dynamika
Cztery formalne aspekty struktury: normatywna, idealna, interesów, komunikacyjna (interakcyjna)
Społeczeństwo masowe i działania masowe
Zachowania zbiorowe - pojęcie i 4 odmiany: tłum, audytorium (widownia), publiczność, pokolenie
Działania zbiorowe (5 warunków)
Ruchy społeczne - przyczyny i 8 uwarunkowań: urbanizacja, industrializacja, umasowienie edukacji, rozwój nowoczesnych technologii, niezadowolenie, ideologia aktywistyczna, ideologia demokratyczna, pula wolnego czasu i energii
Klasyfikacja ruchów społecznych (4 rodzaje): ruchy reformatorskie, radykalne, stare i nowe, antyglobalizacyjne
Dynamika ruchów społecznych (4 warunki): sprzyjający kontekst strukturalny, pojawienie się strukturalnego napięcia, przekonania (świadomość własnej sytuacji), zdarzenie inicjujące
Rekrutacja członków (3 typy): model wulkaniczny, model mobilizacji zasobów, syndrom pasażera na gapę
Rola przywódcy charyzmatycznego
Rutynizacja i instytucjonalizacja charyzmy
Rozpad (koniec) ruchu społecznego
STRUKTURA SPOŁECZNA - czysta konfiguracja, forma wielokierunkowych stosunków społecznych, niezależnie od tego, między kim występują i czego dotyczą
PRZYKŁADY (Georg Simmel: Socjologia): konflikt, współzawodnictwo, władza, kooperacja, hierarchia
MIKROSTRUKTURY (małe struktury społeczne) - sieć powiązań między elementarnymi składnikami życia społecznego (np. rodzina, krąg przyjaciół)
MAKROSTRUKTURY (wielkie struktury społeczne) - sieć powiązań między złożonymi obiektami społecznymi (np. struktura polityczna, struktura gospodarcza)
STRUKTURALNE KRYTERIUM PODZIAŁU ORGANIZACJI:
STRUKTURY POKREWIEŃSTWA - swoisty układ relacji między członkami węższych czy szerszych rodzin, wytwarzający się przez urodzenie lub akt małżeństwa (powinowactwo)
STRUKTURY KOMUNIKACYJNE (interakcyjne: amerykański psycholog społeczny Harold Leavitt) - typowe kierunki inicjowania interakcji, a także dostępne kanały komunikacyjne między osobami zajmującymi różne pozycje w organizacji czy grupie
STRUKTURY SOCJOMETRYCZNE (włoski socjolog Jakob Moreno) - układ wzajemnych sympatii, antypatii czy obojętności, jakie występują pomiędzy członkami grupy
DETERMINACJA STRUKTURALNA (w odróżnieniu od genetycznej, przyczynowej czy funkcjonalnej) - sama struktura, niezależnie od wszelkich innych czynników istotnych dla funkcjonowania organizacji społecznych, w bardzo dużym stopniu decyduje o t

(…)

… społecznej
przebiegają w ramach niezinstytucjonalizowanych i niesformalizowanych
Żyjemy w erze ruchów społecznych, co wiąże się z pewnymi fundamentalnymi właściwościami społeczeństwa nowoczesnego. Stworzyło ono sprzyjające warunki formowania się, mobilizowania i rozwijania ruchów społecznych (8 uwarunkowań):
proces urbanizacji
proces industrializacji
umasowienie edukacji
rozwój nowoczesnych technologii…
…, postmaterialistycznych wartości: harmonii z przyrodą, ochrony środowiska, pokoju, emancypacji kobiet, zapewnienia praw mniejszości i grup eksploatowanych, obrony życia poczętego itp.
RUCHY ANTYGLOBALIZACYJNE - nowa fala ruchów społecznych o charakterze radykalnym i lewicowym, która pojawiła się na przełomie XX i XXI stulecia jako protest przeciwko dominacji wielkich korporacji i centrów finansowych, konsumpcyjnemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz