Nierówności społeczne - strona 32

Teorie komunikowania społecznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauka o komunikowaniu
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1596

, którzy są niedoinformowani, zwiększa się więc nierówność społeczna. Powiększają ją nowe media i nowe technologie Teoria...

Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1750

jest aby tylko on dokonywał ich dystrybucji na drodze swobodnej wymiany (usprawiedliwienie dla nierówności społecznych...

Typy stosunków społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

ze sobą na skali nierówności społecznej i innych społecznych zróżnicowań. Innymi słowy, czy z zajmowanymi...

Pytania na egzamin - Konserwatyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

podziałów stratyfikacyjnych społ. może być z jednej strony związane z ideologicznym utrwalaniem nierówności...

Wykład - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

lub blokują: nierówności społeczne, bariery prawne i polityczne, uprzedzenia etniczne i religijne, podziały...

Socjologia - historia i przedstawiciele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

obiektywna i neutralna - pozycja społeczna, prestiż, szacunek, władza- również dobra społeczne- nierówności...