Pytania na egzamin - Konserwatyzm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Konserwatyzm - strona 1 Pytania na egzamin - Konserwatyzm - strona 2 Pytania na egzamin - Konserwatyzm - strona 3

Fragment notatki:

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii KONSERWATYZM Szacki - nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata. Dążyli oni do zachowania ciągłości życia społecznego, zachowania ładu społecznego. E. Burke, refleksja nad rewolucją francuską Najsilniejszy kons. był w Niemczech i Rosji. • antyutopizm wymierzony przeciwko mędrkowaniu w życiu społecznym • natura społ. - hierarchiczność ładu społ. • natura czł. - elementy irracjonalne w życiu czł. (inna nazwa - romantyzm) • przesądy się nie cofają i jest to pozytywne • antyanatomizm - życie społ. zbudowane jest z szerszych całości. Pluralizm (?) ciał pośredniczących między człowiekiem a państwem • zasada zastępowalności - ludzie powinni realizować się na pewnych szczeblach zycia społecznego, gdzie pewne postulaty mają znaczenie • społ. jest organizmem (myśl. organicystyczne) • obrona historycznego punktu widzenia. Przekonanie o spontanicznym, niekontrolowanym życiu społ. • wielka społeczna rola religii • nacechowanie czł. przywiązaniem do narodu, wspólnota narodowa, duch narodowy LIBERALIZM (dziedzic fil. oświeceniowej, poł. XIX w.) • zdolność społeczeństwa do samoczynnej i niezawodnej samoregulacji • indywidualizm (życie społ. to działania jednostek) • rozgraniczenie życia społ. ek. od politycznego • utylitaryzm (życie społ. jest pewną postawą rynku - ciągła wymiana, dążymy do zysku, unikamy strat) • uniwersalizm (jednostka ludzka, która skupia w sobie wszystkie cechy ludzkie, przede wszystkim jesteśmy ludźmi). Przedstawiciele: Spancer, Berger („Rewolucja kapitalistyczna”) SOCJALIZM • idea planowania społecznego, regulowania życia społ. • duża rola nauki pozytywnej, która nie ma do rzeczywistości społ. podejścia krytycznego • krytyka społeczeństwa burżuazyjnego (chaotywność, narastanie tendencji kryzysowych, społ. się nie rozwija) • ład społeczny wspólnotowy oparty na kooperacji a nie na konkurencji w rywalizacji. NARODNICTWO (POPULYZM) Venturi (pisał o narodnictwie ros.) Walicki (zbierał teksty nar. ros.) Populyzm narodził się w Rosji po rewolucji (1861 r.) agrarnej. Protestowano przeciwko wchodzeniu kapitalizmu w stoskunki agrarne Ziemla i Wola. Pozostałość nar. - eserowcy (socj. rewolucjoniści, po przewrocie lutowym w 1917 r. • sprzeciw przeciwko rozwojowi kapitalizmu n obszarach peryferyjnych świata kapitalistycznego (Rosja, Am. Łac., Afryka. Mówiono, że jest to subiektywna socjologia) • antyuniwersalizm - hierarchia rozwija się w kilku odrębnych nurtach społ., mają długą historię • wspólnota chłopska - mir, gloryfikacj innych wspólnot • sięgnięcie do dawnych, tradycyjnych form zrzeszenia się ludzi. Eur. Zach. -

(…)

…: Stanisław Ossowski „Struktura klasowa w społecznej świadomości”. Klasy są to grupy najwyższego rzędu w strukturze społ., które różnią się między sobą miejscem zajmowanym w systemie przywilejów i upośledzeń o charakterze niebiologicznym. Cechy klas społ.: - przynależność jest względnie trwała - złożone wewnętrznie - systemy grup społ. - odrębość trwałych interesów - odmienna świadomość klasowa - względnie…
… zjawisk o charakterze społ. . Powstał na przełomie XIX i XX wieku na fali krytyki formalizm. socjologicznego . Postuluje zwiększenie roli badań empirycznych i skoncentrowanie się na problematyce i ??? społ. Był wyrazem nadziei na uzyskanie obiektywnej wiedzy o ludzkim zach. co pozwalałoby na sterowanie zachowaniem jednostki. B. s. objął takie kierunki socj. jak: interakcjonizm symboliczny , teoria…
… i inne elementy składowe zbiorowości w całości zdolną do trwania i rozwoju. Wg Szczepańskiego więź społeczna jest ukierunkowana na większą spójność, integrację społeczną. Natomiast George Zimle uważa, że również stosunki konfliktu są czynnikiem powstania więzi społecznych. Występują dwa momenty więzi: 1. Obiektywny (formalno-obiektywny) organizacje i instytucje społeczne 2. Spontaniczno-subiektywny punktem…
… wspólnoty świadomości jej organizacyjnego wyrazu (np.: państwo) - nie jest to w pełni grupa (bo nie zawsze istnieje poczucie przynależności), ani kategoria społeczna (nie zawsze wspólne pochodzenie i kultura, ale tylko przekonanie o takiej wspólnocie) Podział grup etnicznych na: - pierwotne - które po przeniesieniu z jednego społeczeństwa do drugiego chcą nadal funkcjonować w społeczeństwie jako zamknięte…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz