Nierówności społeczne - strona 31

Nauka o państwie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1183

powszechniejsze przykłady nierówności społecznej. Powstał model istnienia we wspólnocie z poczuciem miłości...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

, rozpoczął się proces zmian, którego skutkiem było powstawanie nierówności społecznych w nowo powstałych...

Filozofia polityki - wykład

 • dr Dorota Pietrzyk-Reeves
 • Filozofia i etyka polityki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1610

Współczesna filozofia polityki - wykłady, część I Stary Testament Myśl starotestamentowa jest negatywnym punktem odniesienia dla współczesnej filozofii polityki (odrzuca go). Teokracja - projekt doktrynalny jednoznacznie formułujący zwierzchnią pozycję zajmowaną przez osobowego Boga. Pozostaje on n...

Socjologia - notatki do sesji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marek Gorzko
 • Socjologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2023

 poszczególnych grup społecznych, nowych ruchów społecznych, "śmierć klas", wzrost nierówności społecznych...

Naród wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

nierówności społecznych i chronić stan posiadania klas dominujących; autorami tej koncepcji są Karol Marks...

Rozwój antropologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr W. Lang
 • Antropologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1505

społeczną. Rousseau- człowiek jest dobry bo żyję w zgodzie z naturą. Cywilizacja prowadzi do nierówności...

Rozwj fizyczny i motoryczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1659

Opieka społeczna - życie we wspólnocie Zapobieganie ubóstwu i nierównościom społecznym ♀ Warunki życia...