Nierówności społeczne - strona 20

Kryzys kubański 1962-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

- starania o zmniejszenie nierówności społecznych i upowszechnienie świadczeń socjalnych. Dąży do poddania...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1393

te zaczynają jako narzędzie mobilizacji politycznej, która propaguje nierówność społeczną jako następstwo...

Stratyfikacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 735

społ. może być z jednej strony związane z ideologicznym utrwalaniem nierówności społecznych, z drugiej...

Przymierze - definicja, rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2345

, rozpoczął się proces zmian, którego skutkiem było powstawanie nierówności społecznych w nowo powstałych...

Człowiek w społeczeństwie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

Rousseau Wychodzi z założenia , że istniejące społeczeństwo jest światem nierówności społecznej , ucisku...

Koncepcje struktury społecznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1659

mieć równego roszczenia”13. Nierówności społeczne wg Hobbes`a nie mają naturalnego uzasadnienia...

Bezpieczeństwo - istota i specyfika

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Bartosz Bojarczyk
 • Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2562

- podatek od transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności...

Leninizm - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938

- jedno z głównych źródeł nierówności społecznej” „rzeczą najważniejszą jest ewidencja i kontrola - są potrzebne...