Nazwa ogólna - strona 9

Wykład - Państwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

. Jest to też ujmowanie rzeczywistości w ścisłe określenia nazw ogólnych i ustalenie stosunku pomiędzy tymi nazwami ściśle...

Opracowanie pojęć

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joanna Malinowska
 • Wstęp do filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

poznającego". Uniwersalia - pojęcia uniwersalne oraz odpowiadające im nazwy ogólne, które dają się orzekać...

Nazwa - podział i cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

, ojciec A. Mickiewicza. Nazwa ogólna to nazwa mają ca więcej niż jeden desygnat, jak np. mieszkaniec...

Empiryzm brytyjski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

, że wszystko, co istnieje jest częścią Boga, znajduje się w Nim, ale Go nie wyczerpuje. W kwestii pojęć ogólnych (nazw...

Wiedza - opracowanie wykładu

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

. Nominalizm: istnieją tylko nazwy ogólne, nie oznaczają one niczego ogólnego są skrótami nazw jednostkowych...

Zdania analityczne i syntetyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2849

. Zagadnienie definicji dejktycznych /ostensywnych/: Zdefiniowanie terminu N /nazwy ogólnej N/ za pomocą...

Platon - Państwo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Filozofia
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 9114

. Jest to też ujmowanie rzeczywistości w ścisłe określenia nazw ogólnych i ustalenie stosunku pomiędzy tymi nazwami ściśle...

Etyka w biznesie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Etyka biznesu
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4760

Etyka w biznesie 1. Wstęp Etyka biznesu jest nazwą ogólna dziedziny (dyscypliny) zajmującej...