Wykład - stratyfikacja społeczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - stratyfikacja społeczeństwa - strona 1 Wykład - stratyfikacja społeczeństwa - strona 2 Wykład - stratyfikacja społeczeństwa - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 7- STRATYFIKACJA SPOŁECZEŃSTWA W ROZUMIENIU FUNKCJONALISTÓW
1.H. DOMAŃSKI `CZYM JEST PRESTIŻ?'
prestiż-sfera ocen, nierzadko ukrywanych, przypisywana innym za ich inteligencję, wiedzę, dobrą aparycję, sukcesy życiowe, zajmowane stanowiska etc.
Jest ukryty, jest mieszaniną szacunku, respektu i godności
Każdy go ma, ale w różnym stopniu, wypadkowa zróżnicowania dochodów, zasobów materialnych, poziomu wykształcenia, stylu życia, pozycji zawodowej i zajmowanego stanowiska, z którym związana jest władza nad innymi ludźmi
Hierarchia prestiżu-drabina stratyfikacyjna; Veblen ` Teoria klasy próżniaczej'- podejmuje problem prestiżu i szacunku;
Prestiż kształtowany jest przez to kim się jest w rozmaitych przejawach odgrywanych ról i zajmowanych pozycji; w Polsce- najwyżej w hierarchii jest profesor uniwersytetu- ze względu na posiadaną wiedzę- lekarz, nauczyciel etc., najniżej- sprzątaczka, robotnik
Popyt/podaż- większy prestiż wzbudza to co mało dostępne np. w latach 90-tych w P. ktoś kto miał samochód
Blumberg- jak poziom dobrobytu wzrasta to społeczeństwo amerykański paradoksalnie staje się mniej materialistyczne
Maleje rola tradycyjnych-materialnych- wyznaczników prestiżu, a na 1 plan wysuwają się zachowania ze sfery kultury i konsumpcji np. sposób bycia w ekskluzywnych restauracjach
Prestiż jest wynikiem percepcji i ocen! Nie może być tylko wynikiem sposobu postrzegania przez ludzi różnic społecznych, liczy się także oceniający stosunek np. `dobry-zły', `lepszy-gorszy'
Różne pojmowanie pojęcia prestiżu:
Kingsley Davies ` Human Society'- podkreśla rolę oceny, prestiż społeczny różni się od estymy( sposobu odgrywania swojej roli społecznej )
Shils- on mówi o prestiżu w odniesieniu do pojęcia szacunku- też ocena- pozytywne wartościowanie lub pogarda
Hope- podziela opinię Shils'a- utożsamianie szacunku z prestiżem, prestiż= kombinacja czynnika poznawczego i wartości
Ossowski- prestiż t o przywilej odbierania zewnętrznych oznak szacunku
W socjologii anglosaskiej- prestiż= status (2 rozumienia: 1.pojecia nadrzędne w stosunku do prestiżu, jako nazwa ogólnej pozycji społ. Jednostek; 2. czysto świadomościowe zjawisko utożsamiane z prestiżem
Pojęcia prestiżu spopularyzował Weber, Warner
czym różni się prestiż od innych stosunków społecznych?
Prestiż jako ocena przejawiająca się w akcie nadania wartości.
U Balzac'a wyznacznikiem prestiżu jest posiadanie eleganckiego domu w znamienitej dzielnicy, także pozycja towarzyska decyduje;
Reputację podnoszą wpływ polityczny i władza sprawowana z racji zajmowanego urzędu


(…)

…, nie wyspecjalizowany
nacisk funkcjonalny
gdy na religię- sztywność powodująca ograniczenie specjalizacji, przez to rozwoju techniki, zahamowaniu ulega ruchliwość społeczna i rozwój biurokracji
gdy słabnie zainteresowanie religią- rozwój pozycji ekonomicznych i technicznych, podnosi się ich status
także np. nacisk na funkcje rodzinne
typy: rodzinny, autorytarny( teokratyczny- religijny, totalitarny- świecki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz